Study module

Show study events
VAIK0001 Contributing to the Universtity Community, 2-10 ECTS cr. 
Code VAIK0001  Validity 01.08.2009 -
Name Contributing to the Universtity Community  Abbreviation Contributing to 
Credits2-10 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0417 Sosiology 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Social Sciences 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa yliopistollisissa luottamustehtävissä edellytettäviä taitoja (vuorovaikutustaidot, kokoustekniikka, ryhmässä toimiminen, yhteistyötaidot, johtamisvalmiudet) käytännön yliopistohallinnossa
- arvioida kriittisesti ratkaistavaksi tulevia asioita, ottaa kantaa päätettäväksi tuleviin asioihin ja perustella näkemyksiään
- hoitaa luottamustoimeen liittyvät tehtävät vastuullisella tavalla.

 
Contents 

Opintojakso voi koostua useammasta luottamustehtävässä toimimisesta seuraavasti:
Ylioppilaskunnan hallitus 1 vuosi 4 op
Ylioppilaskunnan edustajisto 2 vuotta 2 op
Yliopiston hallitus 1 vuosi 2 op
Yliopistokollegio 2 vuotta 2 op
Yliopistoneuvosto 1 vuosi 2 op
Tiedekuntaneuvosto 1 vuosi 2 op
Ainejärjestön hallitus 1 vuosi 2 op
Valtakunnallinen opiskelijajärjestö, esim. SYL:n hallitus 1 vuosi 4 op
Opiskelijatuutorointi 1 vuosi 2 op

 
Requirements 

Kyseinen opintojakso suoritetaan toimimalla edellä mainitussa luottamustehtävässä ja kirjoittamalla oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirjassa opiskelija vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Missä luottamuselimessä opiskelija on toiminut, kuinka kauan ja kuinka moneen kokoukseen osallistunut?

2. Mitä opiskelija katsoo oppineensa luottamustehtävistä?

3. Miten opiskelija voi hyödyntää kokemustaan jatkossa? Miten asioiden valmistelua tulisi opiskelijan mielestä kehittää?

4. Tuutorointia koskevat kysymykset: Mikä on tuutoroinnissa haastavinta ja antoisinta? Miten uusien opiskelijoiden integrointi yliopistoyhteisöön onnistui? Miten tuutoritoimintaa tulisi kehittää? Mitkä olivat omat tuutoroinnin toimintamallit ja mitä ne itselle opettivat?

Oppimispäiväkirja jätetään tiedekunnan opintopäällikölle liitteenä todistukset luottamustoimista. Opintopäällikkö hyväksyy oppimispäiväkirjan ja määrittelee myönnettävien opintopisteiden määrän.

 
Tutor 

Opintopäällikkö

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.