Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAPE0401 Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka, 4 op / 2 ov 
Koodi LAPE0401  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka  Lyhenne Historian ja yh 
Laajuus4 op / 2 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiOpettajan monialaiset opinnot Oppiaine0034 Historia 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Merja-Leena Paksuniemi 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Rantala, Jukka  Ajan merkit : historian käyttö ja opetus  2015  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tulkita ja soveltaa perusopetuksen opetussuunnitelmassa olevia alakoulun historian ja yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteita ja opetusmenetelmiä opetuksen suunnittelussa
 • osaa käsitellä eri lähteiden esittämää tietoa kriittisesti
 • osaa soveltaa historian ja yhteiskuntaopin opetuksen perusmenetelmiä, kuten kerrontaa, toiminnallisuutta, tutkivaa otetta sekä  hyödyntää median tuomia mahdollisuuksia
 • opiskelijalla on välineitä, jotka mahdollistavat ymmärtämään, toimimaan ja arvioimaan ympärillä olevaa yhteiskuntaa
 • osaa suunnitella erilaisia opetuskokonaisuuksia ja toteuttaa niitä
 
Sisältö 
 • Historian ja yhteiskuntaopin oppiaineiden erityispiirteet
 • Oppiaineiden opetukseen soveltuvat työ- ja toimintatavat
 • Oppiaineiden yleissivistävä tehtävä ja tavoitteet peruskoulussa
 • Demokratia, kansalaisuus, lastenoikeudet ja osallisuus 

 

 
Toteutus ja työmuodot 

.LAPE0401-A, Kontaktiopetus: 8h luentoja (joista osa verkkoluentona), 24h pienryhmäopetusta (2op)

 • Tutustuminen OPSiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin opetusta suunniteltaessa
 • Opetusmateriaaliin tutustuminen ja sen hyödyntäminen opetuskokonaisuuksien suunnittelussa, oppilaslähtöisyyden huomioiminen suunnittelussa
 • Hankitaan ja käytetään historiallista tietoa erilaisissa oppimisympäristöissä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
 • Vanhoihin esineisiin perehtyminen, museoympäristöön ja siellä oleviin pedagogisiin mahdollisuuksiin tutustuminen
 • Hankitun haastatteluaineiston pohjalta historiallisen kokonaiskuvan muodostaminen

Opiskelijan itsenäinen työskentely:

LAPE0401-B, Ryhmätyöskentely 24h (1op)

 • Perehtyminen ryhmässä historian- tai yhteiskuntaopin yhteen aihealueeseen tarkemmin, valmistaen siitä opetettavan kokonaisuuden
 • Ryhmätenttiin osallistuminen

LAPE0401-C, Yksilötyöskentely 24h (1op)

 • Tutkimuksen tekemiseen orientoituminen ja toteuttaminen: oman suvun historiaan perehtyminen, pienimuotoisen haastattelun tekeminen
 • Kurssiin aikana jaettuun materiaaliin sekä tenttikirjallisuuteen perehtyminen, tenttiin osallistuminen
 
Vaadittavat suoritukset 
 • Osallistuminen kurssin opetukseen, ryhmätyöskentelyyn ja annettujen tehtävien suorittamiseen.
 • tentti 2op, osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvien tehtävien tekeminen 2op.
 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 
 1. Ajan merkit, historian käyttö ja opetus. Jukka Rantala & Sirkka Ahonen. 2015. Gaudeamus.
 2. Kurssin aikana jaettu materiaali, kuten artikkelit ja OPS -tekstit liittyen historian ja yhteiskuntaopin opetukseen
 
Arviointi 
 • Opetuksessa on mukana itse- ja vertaisarviointi sekä opettajan suorittama arviointi.
 • Kurssin arvosana määräytyy ryhmätentin arvosanan (0-5) perusteella.
 • Läsnäolo 80%, poissaolosta suoritetaan aiheeseen liittyvä korvaava tehtävä annetun määräajan rajoissa.
 
Ajankohta 

1-2. periodi

 
Kohderyhmä 

1. vuosikurssi

 
Tenttipäivät 

Examissa yksilötenttinä

 
Vastuuhenkilö 

Historian didaktiikan lehtori, KT Merja Paksuniemi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä