Study module

Show study events
LAPE0401 History and Social Studies, 4 ECTS cr. / 2 Cr. 
Code LAPE0401  Validity 01.01.1950 -
Name History and Social Studies  Abbreviation History and Soc 
Credits4 ECTS cr. / 2 Cr.  Date of expiry  
TypeOpettajan monialaiset opinnot Subject0034 History 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Education 

Teachers
Name
Merja-Leena Paksuniemi 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Rantala, Jukka  Ajan merkit : historian käyttö ja opetus  2015  - Availability


Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tulkita ja soveltaa perusopetuksen opetussuunnitelmassa olevia alakoulun historian ja yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteita ja opetusmenetelmiä opetuksen suunnittelussa
 • osaa käsitellä eri lähteiden esittämää tietoa kriittisesti
 • osaa soveltaa historian ja yhteiskuntaopin opetuksen perusmenetelmiä, kuten kerrontaa, toiminnallisuutta, tutkivaa otetta sekä  hyödyntää median tuomia mahdollisuuksia
 • opiskelijalla on välineitä, jotka mahdollistavat ymmärtämään, toimimaan ja arvioimaan ympärillä olevaa yhteiskuntaa
 • osaa suunnitella erilaisia opetuskokonaisuuksia ja toteuttaa niitä
 
Contents 
 • Historian ja yhteiskuntaopin oppiaineiden erityispiirteet
 • Oppiaineiden opetukseen soveltuvat työ- ja toimintatavat
 • Oppiaineiden yleissivistävä tehtävä ja tavoitteet peruskoulussa
 • Demokratia, kansalaisuus, lastenoikeudet ja osallisuus 

 

 
Methods 

.LAPE0401-A, Kontaktiopetus: 8h luentoja (joista osa verkkoluentona), 24h pienryhmäopetusta (2op)

 • Tutustuminen OPSiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin opetusta suunniteltaessa
 • Opetusmateriaaliin tutustuminen ja sen hyödyntäminen opetuskokonaisuuksien suunnittelussa, oppilaslähtöisyyden huomioiminen suunnittelussa
 • Hankitaan ja käytetään historiallista tietoa erilaisissa oppimisympäristöissä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
 • Vanhoihin esineisiin perehtyminen, museoympäristöön ja siellä oleviin pedagogisiin mahdollisuuksiin tutustuminen
 • Hankitun haastatteluaineiston pohjalta historiallisen kokonaiskuvan muodostaminen

Opiskelijan itsenäinen työskentely:

LAPE0401-B, Ryhmätyöskentely 24h (1op)

 • Perehtyminen ryhmässä historian- tai yhteiskuntaopin yhteen aihealueeseen tarkemmin, valmistaen siitä opetettavan kokonaisuuden
 • Ryhmätenttiin osallistuminen

LAPE0401-C, Yksilötyöskentely 24h (1op)

 • Tutkimuksen tekemiseen orientoituminen ja toteuttaminen: oman suvun historiaan perehtyminen, pienimuotoisen haastattelun tekeminen
 • Kurssiin aikana jaettuun materiaaliin sekä tenttikirjallisuuteen perehtyminen, tenttiin osallistuminen
 
Requirements 
 • Osallistuminen kurssin opetukseen, ryhmätyöskentelyyn ja annettujen tehtävien suorittamiseen.
 • tentti 2op, osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvien tehtävien tekeminen 2op.
 
More literature information and extra material 
 1. Ajan merkit, historian käyttö ja opetus. Jukka Rantala & Sirkka Ahonen. 2015. Gaudeamus.
 2. Kurssin aikana jaettu materiaali, kuten artikkelit ja OPS -tekstit liittyen historian ja yhteiskuntaopin opetukseen
 
Evaluation 
 • Opetuksessa on mukana itse- ja vertaisarviointi sekä opettajan suorittama arviointi.
 • Kurssin arvosana määräytyy ryhmätentin arvosanan (0-5) perusteella.
 • Läsnäolo 80%, poissaolosta suoritetaan aiheeseen liittyvä korvaava tehtävä annetun määräajan rajoissa.
 
Timing 

1-2. periodi

 
Target Group 

1. vuosikurssi

 
Exam dates 

Examissa yksilötenttinä

 
Tutor 

Historian didaktiikan lehtori, KT Merja Paksuniemi

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.