Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAPE0501 Kuvataide, 5 op / 3 ov 
Koodi LAPE0501  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kuvataide  Lyhenne Kuvataide 
Laajuus5 op / 3 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiOpettajan monialaiset opinnot Oppiaine0150 Kuvataide 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Seija Ulkuniemi 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Forsman, Anna-Christina   Kuvien kirja kuvataideopetuksen käsikirja perusopetukseen   2006  - Saatavuus
     Opetushallitus  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet kuvataiteen osalta  2015  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opiskelija osaa

 • pohtia ja perustella taidekasvatusajattelunsa periaatteita kuvataidepedagogian käsitteitä käyttäen
 • arvioida sekä omaa että muiden kuvataiteellista ja kuvataidepedagogista osaamista ja kehittymistä sekä perustella näkemyksensä
 • suunnitella ja toteuttaa kuvataiteen opetussuunnitelmaan perustuvaa tavoitteellista paikallisuuden ja oppilaiden monikulttuurisuuden huomioivaa opetusta
 • ilmaista itseään ja pyrkiä vaikuttamaan käyttämällä keskeisiä alakouluun soveltuvia kuvailmaisun ja kuvallisen viestinnän menetelmiä huomioiden niiden käyttöön liittyvät työturvallisuusnäkökohdat
 • tulkita ja arvottaa omia, ympäristön ja taiteen kuvakulttuureja käyttäen erilaisia kuvantulkintatapoja
 
Sisältö 
 • Taiteellisen työskentelyn luonne sekä oppijoiden erilaisuuden ja monikulttuurisuuden huomiointi kuvataiteessa.
 • Kuvataidekasvatusmallien lähtökohdat ja painotukset sekä mallien yhdistäminen.
 • Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 kuvataiteen opetussuunnitelma.
 • Kuvataiteen oppimisen arviointitavat ja niiden harjoittelu.
 • Visuaalisen havaitsemisen ja ajattelun harjoittaminen.
 • Kuvallinen tuottaminen: alakouluun soveltuvia kuvailmaisun ja kuvallisen viestinnän keinoja, välineitä, materiaaleja ja tekniikoita.
 • Kuvilla viestimisen, kuvantulkinnan ja monilukutaidon perusteita.
 • Kuvataide ja visuaalinen kulttuuri oppimisen ilon, ihmisen hyvinvoinnin ja kestävän elämäntavan edistämisessä. Esteettisen, eettisen ja
  ekologisen arvottamisen pohdintaa.
 • Pohjoisen alueen taiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin tutustumista.
 • Taidemuseon ja muiden luokkatilan ulkopuolisten oppimisympäristöjen (ml. digitaalisuuden) käyttö kuvataiteessa.
 
Toteutus ja työmuodot 
 • Suurryhmäopetus 4 h
 • Harjoitukset 46 h
 • Itsenäinen työskentely 85 h sisältää yhteisten harjoitusten ulkopuolisena aikana tehtävät harjoitustyöt (yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä) ja päättöportfolion laadinnan.
 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen suurryhmäopetukseen ja harjoituksiin (ml. itsenäisesti tehtävät harjoitustyöt) sekä digitaalinen päättöporfolio.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 
 • Forsman, A.-C. & Piironen, L. 2006. Kuvien kirja. Kuvataideopetuksen käsikirja perusopetukseen. Helsinki: Tammi.
 • Opetushallitus. 2015. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Kuvataiteen osuus.
 • Muut kurssilla erikseen ilmoitettavat ajankohtaiset tekstit.
 
Arviointi 

1-5/täydennettävä/hylätty

 
Ajankohta 

1.-4. -periodi, suositellaan ensimmäiselle opintovuodelle.

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatuksen yliopistonlehtori Seija Ulkuniemi

 
Lisätiedot 

Osa opetuksesta voidaan toteuttaa englannin kielellä.

Kurssin tavoitteet ja sisältö saattavat osittain muuttua opiskelijalähtöisen suunnittelun ja mahdollisten opettajavierailuiden myötä.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kuvataide  Luentokurssi  Seija Ulkuniemi 
08.10.21pe 12.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä