Study module

Show study events
LAPE0501 Art, 5 ECTS cr. / 3 Cr. 
Code LAPE0501  Validity 01.01.1950 -
Name Art  Abbreviation Art 
Credits5 ECTS cr. / 3 Cr.  Date of expiry  
TypeOpettajan monialaiset opinnot Subject0150 Art 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Education 

Teachers
Name
Seija Ulkuniemi 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Forsman, Anna-Christina   Kuvien kirja kuvataideopetuksen käsikirja perusopetukseen   2006  - Availability
     Opetushallitus  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet kuvataiteen osalta  2015  - Availability


Description
Aim 

Opiskelija osaa

 • pohtia ja perustella taidekasvatusajattelunsa periaatteita kuvataidepedagogian käsitteitä käyttäen
 • arvioida sekä omaa että muiden kuvataiteellista ja kuvataidepedagogista osaamista ja kehittymistä sekä perustella näkemyksensä
 • suunnitella ja toteuttaa kuvataiteen opetussuunnitelmaan perustuvaa tavoitteellista paikallisuuden ja oppilaiden monikulttuurisuuden huomioivaa opetusta
 • ilmaista itseään ja pyrkiä vaikuttamaan käyttämällä keskeisiä alakouluun soveltuvia kuvailmaisun ja kuvallisen viestinnän menetelmiä huomioiden niiden käyttöön liittyvät työturvallisuusnäkökohdat
 • tulkita ja arvottaa omia, ympäristön ja taiteen kuvakulttuureja käyttäen erilaisia kuvantulkintatapoja
 
Contents 
 • Taiteellisen työskentelyn luonne sekä oppijoiden erilaisuuden ja monikulttuurisuuden huomiointi kuvataiteessa.
 • Kuvataidekasvatusmallien lähtökohdat ja painotukset sekä mallien yhdistäminen.
 • Perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 kuvataiteen opetussuunnitelma.
 • Kuvataiteen oppimisen arviointitavat ja niiden harjoittelu.
 • Visuaalisen havaitsemisen ja ajattelun harjoittaminen.
 • Kuvallinen tuottaminen: alakouluun soveltuvia kuvailmaisun ja kuvallisen viestinnän keinoja, välineitä, materiaaleja ja tekniikoita.
 • Kuvilla viestimisen, kuvantulkinnan ja monilukutaidon perusteita.
 • Kuvataide ja visuaalinen kulttuuri oppimisen ilon, ihmisen hyvinvoinnin ja kestävän elämäntavan edistämisessä. Esteettisen, eettisen ja
  ekologisen arvottamisen pohdintaa.
 • Pohjoisen alueen taiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin tutustumista.
 • Taidemuseon ja muiden luokkatilan ulkopuolisten oppimisympäristöjen (ml. digitaalisuuden) käyttö kuvataiteessa.
 
Methods 
 • Suurryhmäopetus 4 h
 • Harjoitukset 46 h
 • Itsenäinen työskentely 85 h sisältää yhteisten harjoitusten ulkopuolisena aikana tehtävät harjoitustyöt (yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä) ja päättöportfolion laadinnan.
 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen suurryhmäopetukseen ja harjoituksiin (ml. itsenäisesti tehtävät harjoitustyöt) sekä digitaalinen päättöporfolio.

 
More literature information and extra material 
 • Forsman, A.-C. & Piironen, L. 2006. Kuvien kirja. Kuvataideopetuksen käsikirja perusopetukseen. Helsinki: Tammi.
 • Opetushallitus. 2015. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Kuvataiteen osuus.
 • Muut kurssilla erikseen ilmoitettavat ajankohtaiset tekstit.
 
Evaluation 

1-5/täydennettävä/hylätty

 
Timing 

1.-4. -periodi, suositellaan ensimmäiselle opintovuodelle.

 
Tutor 

Kuvataidekasvatuksen yliopistonlehtori Seija Ulkuniemi

 
Additional information 

Osa opetuksesta voidaan toteuttaa englannin kielellä.

Kurssin tavoitteet ja sisältö saattavat osittain muuttua opiskelijalähtöisen suunnittelun ja mahdollisten opettajavierailuiden myötä.

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Visual Art  Lecture course  Seija Ulkuniemi 
08.10.21fri 12.00-16.00

Upcoming exams
No exams.