Opintojakso

Hae opetus/tentit
UYLE0302 Ekskursio Suomen taiteeseen, 2 op 
Koodi UYLE0302  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Ekskursio Suomen taiteeseen  Lyhenne Ekskursio Suome 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0030 Taidehistoria 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tuija Hautala-Hirvioja 
Jonna Katajamäki 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa keskeisiä kotimaisia taidekokoelmia, monumentteja ja arkkitehtuurikohteita
- arvioida kulttuuri- ja taidekohteiden taidehistoriallisen merkityksen
- sijoittaa kulttuuri- ja taidekohteet ajalliseen, historialliseen, kulttuuriseen ja uskonnollis-aatteeliseen viitekehykseen

 
Sisältö 

Matkalla tutustutaan keskeisiin kotimaan taidekokoelmiin, monumentteihin ja arkkitehtuuriin.

 
Toteutus ja työmuodot 

Viikon mittainen opintomatka toukokuussa, luentoja, alustuksia ja elämyspäiväkirja.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen opintomatkalle ja matkapäiväkirja.

 
Arviointi 

Hyväksytty / täydennettävä

 
Ajankohta 

4. periodi

 
Kohderyhmä 

1. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Tuija Hautala-Hirvioja ja Jonna Katajamäki

 
Opetuskieli 

Suomi ja/tai englanti

 
Pakollisuus 

Pakollinen taidehistorian perusopinnoissa sekä kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opiskelijoille.

 
Lisätiedot 

Erillinen maksu bussikuljetuksista ja majoituksista.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä