Opintojakso

Hae opetus/tentit
KKAS1112 Kasvatus- ja kehityspsykologia, 5 op 
Koodi KKAS1112  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kasvatus- ja kehityspsykologia  Lyhenne Kasvatus- ja ke 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0102 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Sanna Hyvärinen 
Satu Uusiautti 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Nurmi, J.-E., Ahonen T  Ihmisen psykologinen kehitys   2006  - Saatavuus
     Kronqvist, Eeva-Liisa  Kehityspsykologia : matkalla muutokseen  2007  - Saatavuus
     Kauppila, R  Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot  2006  - Saatavuus
     Salokoski, T. & Mustonen, A  Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin  2007  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson jälkeen opiskelija:

  1. tuntee lapsen ja nuoren sosiaalisen, älyllisen ja moraalisen kehityksen vaiheet
  2. ymmärtää yksilön, ryhmän ja median vuorovaikutusta
  3. tunnistaa koulun ryhmäilmiöt ja ymmärtää niiden merkityksen.
 
Sisältö 
  • Tutustutaan erilaisiin oppimisteorioihin ja niiden sovellutuksiin, lapsen ja nuoren kehitykseen sekä koulun ryhmäilmiöihin.
  • Lisäksi tutustutaan medioituvan yhteiskunnan merkitykseen yksilön psykososiaaliselle hyvinvoinnille.
  • Tutustutaan kasvatus- ja kehityspsykologiseen tutkimukseen.
 
Toteutus ja työmuodot 

Kontaktiopetus: Luentoja 16 h, sisältäen Tutkimukseen Tutustumisen (TutTu) -tehtävän

Itsenäinen työskentely 115 h

 
Vaadittavat suoritukset 

Läsnäolo luennoilla ja luennoilla vaaditun TutTu-ryhmätehtävän suorittaminen.

Kirjallisuuden suorittaminen esseenä tai Exam-tenttiakvaariossa tenttien.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Nurmi, J.-E. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: PS-kustannus.

Kronqvist, E-L. & Pulkkinen, M-L. 2007. Kehityspsykologia: matkalla muutokseen. WSOY.

Kauppila, R. 2006. Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot.

Salokoski, T. & Mustonen, A. 2007. Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Helsinki: Mediakasvatusseura. http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-99964-2-1.pdf  

 
Arviointi 

5-1, hylätty  

 
Ajankohta 

1. vuosi 1. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Professori Satu Uusiautti

 
Lisätiedot 

Kuvataidekasvatuksen opiskelijat suorittavat opintojakson 3 op:n laajuisena (luennot, ml. TutTu-tehtävä + kirjallisuus 2 teosta annetuista vaihtoehdoista).

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kasvatuspsykologian perusteet  Luentokurssi  Sanna Hyvärinen,
Satu Uusiautti 
27.09.21ma 12.00-15.00
28.09.21ti 12.00-15.00
04.10.21ma 12.00-15.00
05.10.21ti 12.00-15.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä