Study module

Show study events
KKAS1112 Educational and Developmental Psychology, 5 ECTS cr. 
Code KKAS1112  Validity 01.01.1950 -
Name Educational and Developmental Psychology  Abbreviation Educational and 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0102 Education 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Education 

Teachers
Name
Sanna Hyvärinen 
Satu Uusiautti 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Nurmi, J.-E., Ahonen T  Ihmisen psykologinen kehitys   2006  - Availability
     Kronqvist, Eeva-Liisa  Kehityspsykologia : matkalla muutokseen  2007  - Availability
     Kauppila, R  Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot  2006  - Availability
     Salokoski, T. & Mustonen, A  Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin  2007  - Availability


Description
Aim 

Opintojakson jälkeen opiskelija:

  1. tuntee lapsen ja nuoren sosiaalisen, älyllisen ja moraalisen kehityksen vaiheet
  2. ymmärtää yksilön, ryhmän ja median vuorovaikutusta
  3. tunnistaa koulun ryhmäilmiöt ja ymmärtää niiden merkityksen.
 
Contents 
  • Tutustutaan erilaisiin oppimisteorioihin ja niiden sovellutuksiin, lapsen ja nuoren kehitykseen sekä koulun ryhmäilmiöihin.
  • Lisäksi tutustutaan medioituvan yhteiskunnan merkitykseen yksilön psykososiaaliselle hyvinvoinnille.
  • Tutustutaan kasvatus- ja kehityspsykologiseen tutkimukseen.
 
Methods 

Kontaktiopetus: Luentoja 16 h, sisältäen Tutkimukseen Tutustumisen (TutTu) -tehtävän

Itsenäinen työskentely 115 h

 
Requirements 

Läsnäolo luennoilla ja luennoilla vaaditun TutTu-ryhmätehtävän suorittaminen.

Kirjallisuuden suorittaminen esseenä tai Exam-tenttiakvaariossa tenttien.

 
More literature information and extra material 

Nurmi, J.-E. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: PS-kustannus.

Kronqvist, E-L. & Pulkkinen, M-L. 2007. Kehityspsykologia: matkalla muutokseen. WSOY.

Kauppila, R. 2006. Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot.

Salokoski, T. & Mustonen, A. 2007. Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Helsinki: Mediakasvatusseura. http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-99964-2-1.pdf  

 
Evaluation 

5-1, hylätty  

 
Timing 

1. vuosi 1. periodi

 
Tutor 

Professori Satu Uusiautti

 
Additional information 

Kuvataidekasvatuksen opiskelijat suorittavat opintojakson 3 op:n laajuisena (luennot, ml. TutTu-tehtävä + kirjallisuus 2 teosta annetuista vaihtoehdoista).

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. The basics of educational psychology  Lecture course  Sanna Hyvärinen,
Satu Uusiautti 
27.09.21mon 12.00-15.00
28.09.21tue 12.00-15.00
04.10.21mon 12.00-15.00
05.10.21tue 12.00-15.00

Upcoming exams
No exams.