Opintojakso

Hae opetus/tentit
UYLE0338 Tutkiva kirjoittaminen, 3 op 
Koodi UYLE0338  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tutkiva kirjoittaminen  Lyhenne Tutkiva kirjoit 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0030 Taidehistoria 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Jonna Katajamäki 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa tieteellisen kirjoittamisen erityispiirteitä
- viitata lähteisiin ja tehdä bibliografian

 
Sisältö 

Opiskelija harjoittelee viittaus- ja lähdemerkintöjen hallintaa kurssikohtaisesti valitun lähdekirjallisuuden avulla

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot ja harjoitukset 16–24 h, itsenäistä työskentelyä yht. 57 h

 
Vaadittavat suoritukset 

Suoritetaan osallistumalla luennoille ja harjoituksiin sekä tekemällä harjoitustyön.

 
Arviointi 

Hyväksytty / uusittava

 
Ajankohta 

1. ja/tai 2.periodit

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Jonna Katajamäki

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen niille opiskelijoille, joilla ei ole 2000-luvulla suoritettua kandidaatin tutkielmaa.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Tutkiva kirjoittaminen  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
24.10.19to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika on päättynyt Tutkiva kirjoittaminen  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
21.11.19to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika on päättynyt Tutkiva kirjoittaminen  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
12.12.19to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tutkiva kirjoittaminen  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
23.01.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tutkiva kirjoittaminen  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
20.02.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tutkiva kirjoittaminen  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
19.03.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tutkiva kirjoittaminen  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
23.04.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tutkiva kirjoittaminen  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
21.05.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tutkiva kirjoittaminen  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
18.06.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tutkiva kirjoittaminen  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
06.08.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Tutkiva kirjoittaminen  Yleinen tentti  Jonna Katajamäki 
27.08.20to 12.00-16.00