Opintojakso

Hae opetus/tentit
UYLE0342 Muotoilun historian tutkimus, 3 op 
Koodi UYLE0342  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Muotoilun historian tutkimus  Lyhenne Muotoilun histo 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0030 Taidehistoria 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Maija Mäkikalli 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Fallan, Kjetil.   Design history : understanding theory and method / Kjetil Fallan.   2010  - Saatavuus
     Harvey, Karen  History and material culture : a student s guide to approaching alternative sources / edited by Karen Harvey.   2009  - Saatavuus
     Mäkikalli, Maija & Laitinen, Riitta  Esine ja aika : materiaalisen kulttuurin historiaa  2010  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa muotoilun historian ja materiaalisen kulttuurin tutkimuksen lähtökohtia ja menetelmiä
- soveltaa tutkimusmenetelmiä esineiden tulkinnassa
- tarkastella tutkimusmenetelmiä kriittisesti

 
Sisältö 

Opiskelija perehtyy muotoilun historian ja materiaalisen kulttuurin tutkimuksen lähtökohtiin ja menetelmiin.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot, seminaarit, opetuskeskustelut, ryhmätyöt 16–24 h, itsenäistä työskentelyä yht. 57 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Suoritetaan joko
a) tenttimällä kirjallisuusvalikosta 2 teosta tai
b) kirjoittamalla useamman teoksen pohjalta essee tai
c) osallistumalla seminaariin
Myös muiden järjestämät luentosarjat ja / tai seminaarit ovat mahdollisia (suorituksista ja korvaavuuksista sovittava vastuuhenkilön kanssa).

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Fallan, Kjetil (2010) Design History. Understanding Theory and Method
sekä toinen seuraavista vaihtoehtoista:
Harvey, Karen, toim. (2009) History and Material Culture: A Student’s Guide to Approaching Alternative Sources
Mäkikalli, Maija & Laitinen, Riitta, toim. (2010) Esine ja aika. Materiaalisen kulttuurin historiaa

 
Arviointi 

1-5 / uusittava

 
Ajankohta 

Syksy tai kevät

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Maija Mäkikalli

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Muotoilun historian tutkimus  Luentokurssi  Maija Mäkikalli 
04.11.19ma 16.00-20.00
06.11.19ke 16.00-20.00
07.11.19to 16.00-20.00
18.11.19ma 13.00-15.00
19.11.19ti 16.00-20.00
11.12.19ke 16.00-20.00

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Muotoilun historian tutkimus  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
24.10.19to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika on päättynyt Muotoilun historian tutkimus  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
21.11.19to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika on päättynyt Muotoilun historian tutkimus  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
12.12.19to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Muotoilun historian tutkimus  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
23.01.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Muotoilun historian tutkimus  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
20.02.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Muotoilun historian tutkimus  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
19.03.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Muotoilun historian tutkimus  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
23.04.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Muotoilun historian tutkimus  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
21.05.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Muotoilun historian tutkimus  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
18.06.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Muotoilun historian tutkimus  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
06.08.20to 12.00-16.00
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Muotoilun historian tutkimus  Yleinen tentti  Maija Mäkikalli 
27.08.20to 12.00-16.00