Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAPE1411 Fysiikka-kemia, 3 op 
Koodi LAPE1411  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Fysiikka-kemia  Lyhenne Fysiikka-kemia 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiOpettajan monialaiset opinnot Oppiaine0505 Fysiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Pieti Tolvanen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Virrankoski, Marjatta   Luonnontiedettä luokanopettajille kemiaa, fysiikkaa ja tähtitiedettä   2002  Pakollinen Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä ja luokitella lasten kokemusmaailmassa esiintyviä tavallisimpia luonnonilmiöitä
 • kuvailla fysiikan ja kemian ilmiöitä, joita esitetään alaluokkien opetussuunnitelmassa
 • selittää fysiikan ja kemian ilmiöitä luonnonlakien perusteella
 • tehdä koejärjestelyjä
 • selittää koejärjestelyistä saatuja tuloksia luonnonlakien avulla
 • suunnitella fysiikan ja kemian opetusta ja arviointia
 • välittää myönteisiä asenteita fysiikkaa ja kemiaa kohtaan
 
Sisältö 
 • peruskoulun opetussuunnitelmassa luokkien 1-6 ympäristöopissa olevat fysiikan ja kemian sisältöalueet
 • aineen rakenne ja rakenneosien vuorovaikutukset aineessa, olomuodot, energian muodot, kappaleiden väliset vuorovaikutukset ja voimat, avaruus, aurinkokunta, veden ominaisuudet, ilmakehä, ääni ja valo
 • luonnontiedon opetuksen työtapoihin tutustumista
 • kokeellisen työskentelyn suunnittelu ja toteutus
 
Toteutus ja työmuodot 
 • kontaktiopetus 32 h: suurryhmäopetus 12 h, harjoitukset 20 h
 • itsenäinen työskentely 24 h: asioiden syvällinen ymmärtäminen 6 h, tentit 4 h, tentteihin valmistautuminen 11 h, kotitehtävät 3 h
 • yhteisöllinen opiskelu 24 h: ryhmätyö
 
Vaadittavat suoritukset 
 • Luennoille ja harjoituksiin osallistuminen. Tenttien (2 koetta) suoritus hyväksytysti. Ryhmätyötehtävän suoritus.
  • LAPE1411-1 tentti 1 op
  • LAPE1411-2 kurssitehtävät 1 op
  • LAPE1411-3 harjoitukset 1 op
 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Virrankoski, Marjatta. Luonnontiedettä luokanopettajille: kemiaa, fysiikkaa ja tähtitiedettä (2002).

 
Arviointi 

5 - 1/hylätty

 
Ajankohta 

3. ja 4. periodi        

 
Kohderyhmä 

1. vuosikurssi

 
Vastuuhenkilö 

Matematiikan, fysiikan ja kemian didaktiikan yliopisto-opettaja Pieti Tolvanen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä