Study module

Show study events
LAPE1411 Physics and chemistry, 3 ECTS cr. 
Code LAPE1411  Validity 01.01.1950 -
Name Physics and chemistry  Abbreviation Physics and che 
Credits3 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeOpettajan monialaiset opinnot Subject0505 Physics 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Education 

Teachers
Name
Pieti Tolvanen 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Virrankoski, Marjatta   Luonnontiedettä luokanopettajille kemiaa, fysiikkaa ja tähtitiedettä   2002  Obligatory Availability


Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nimetä ja luokitella lasten kokemusmaailmassa esiintyviä tavallisimpia luonnonilmiöitä
 • kuvailla fysiikan ja kemian ilmiöitä, joita esitetään alaluokkien opetussuunnitelmassa
 • selittää fysiikan ja kemian ilmiöitä luonnonlakien perusteella
 • tehdä koejärjestelyjä
 • selittää koejärjestelyistä saatuja tuloksia luonnonlakien avulla
 • suunnitella fysiikan ja kemian opetusta ja arviointia
 • välittää myönteisiä asenteita fysiikkaa ja kemiaa kohtaan
 
Contents 
 • peruskoulun opetussuunnitelmassa luokkien 1-6 ympäristöopissa olevat fysiikan ja kemian sisältöalueet
 • aineen rakenne ja rakenneosien vuorovaikutukset aineessa, olomuodot, energian muodot, kappaleiden väliset vuorovaikutukset ja voimat, avaruus, aurinkokunta, veden ominaisuudet, ilmakehä, ääni ja valo
 • luonnontiedon opetuksen työtapoihin tutustumista
 • kokeellisen työskentelyn suunnittelu ja toteutus
 
Methods 
 • kontaktiopetus 32 h: suurryhmäopetus 12 h, harjoitukset 20 h
 • itsenäinen työskentely 24 h: asioiden syvällinen ymmärtäminen 6 h, tentit 4 h, tentteihin valmistautuminen 11 h, kotitehtävät 3 h
 • yhteisöllinen opiskelu 24 h: ryhmätyö
 
Requirements 
 • Luennoille ja harjoituksiin osallistuminen. Tenttien (2 koetta) suoritus hyväksytysti. Ryhmätyötehtävän suoritus.
  • LAPE1411-1 tentti 1 op
  • LAPE1411-2 kurssitehtävät 1 op
  • LAPE1411-3 harjoitukset 1 op
 
More literature information and extra material 

Virrankoski, Marjatta. Luonnontiedettä luokanopettajille: kemiaa, fysiikkaa ja tähtitiedettä (2002).

 
Evaluation 

5 - 1/hylätty

 
Timing 

3. ja 4. periodi        

 
Target Group 

1. vuosikurssi

 
Tutor 

Matematiikan, fysiikan ja kemian didaktiikan yliopisto-opettaja Pieti Tolvanen

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.