Study module

Show study events
TVTO0105 Pedagogical Approaches to Educational Use of ICTs, 4 ECTS cr. 
Code TVTO0105  Validity 01.01.1950 -
Name Pedagogical Approaches to Educational Use of ICTs  Abbreviation Pedagogical App 
Credits4 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0066 Information and Communication Tecnology 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Education 

Teachers
Name
Marjaana Kangas 
Virpi Vaattovaara 
Hanna Vuojärvi 

Description
Aim 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää median, digitaalisen teknologian sekä oppimisympäristöjen merkityksen opetuksessa ja oppimisessa erityisesti mediakasvatuksen näkökulmasta
  • tuntee erilaisia käytännön tapoja käyttää mediaa ja digitaalista teknologiaa opetuksessa ja oppimisessa.
  • omaksuu valmiuksia suunnitella ja arvioida median ja digitaalisen teknologian hyödyntämistä käytännön opetuksessa ja oppimisessa oppimisteoreettisista, pedagogisista sekä mediakasvatuksellisista näkökulmista sekä käyttää alan käsitteistöä.
 
Contents 

Opiskelijat perehtyvät median ja digitaalisen teknologian käyttöön opetuksessa ja oppimisessa. Aihepiiriin tutustutaan oppimisteoreettisista, pedagogisista sekä mediakasvatuksellisista näkökulmista käytännön tapausesimerkkien avulla.

 
Methods 

Orientaatiotapaaminen 4 h

Ohjattu verkkotyöskentely pienryhmissä 10 h

Itsenäinen kirjallisuuteen perehtyminen 20 h

Tapaukseen perehtyminen ja sitä koskevan arviointiraportin kirjoittaminen pienryhmissä 74 h

 
Requirements 

Verkkotyöskentelyyn osallistuminen, kirjallinen arviointitehtävä

 
More literature information and extra material 

Ilmoitetaan kurssin alussa.

 
Evaluation 

5-1/hylätty

 
Timing 

1. periodi

 
Language of instruction 

Suomi/Finnish

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.