Opintojakso

Hae opetus/tentit
XNTU3551 Feministisen tutkimuksen klassikot, 5 op 
Koodi XNTU3551  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Feministisen tutkimuksen klassikot  Lyhenne Feministisen tu 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0443 Sukupuolentutkimus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Beauvoir, Simone de   Toinen sukupuoli   1980  - Saatavuus
     Chodorow, Nancy J.  Reproduction of mothering psychoanalysis and the sociology of gender  1978  -  
     Davis, A.  Women, Race and Class  1981  - Saatavuus
     Engels, Friedrich  Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä  1884  - Saatavuus
     Kollontai, Aleksandra  Naisen asema taloudellisessa yhteiskuntakehityksessä  1973  - Saatavuus
     Mead, Margaret  Mies ja nainen: miehen ja naisen roolit muuttuvassa maailmassa  1957  - Saatavuus
     Mill, John Stuart  Naisen asema  1981  - Saatavuus
     Rich, Adrienne   Of woman born motherhood as experience and institution   1981  - Saatavuus
     Brah, A.  ’Ain’t I a Woman’: Revisiting Intersectionality  2004  - Saatavuus
     http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1543&context=jiws
     Wittig, Monique   Straight mind and other essays   1992  - Saatavuus
     Woolf, Virginia   Oma huone   1980  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  1. tuntee feminismin suuntauksia
  2. osaa tulkita tiedon kytkeytymistä aikaan ja paikkaan
  3. tuntee feministisen ajattelun perustoja.
 
Sisältö 

Opintojaksossa perehdytään nais- ja sukupuolentutkimuksen eri suuntauksiin ja naistutkimuksen klassikoksi määritellyn tutkijan ajatteluun.

 
Toteutus ja työmuodot 

Feminismin suuntauksiin johdattava luento (2 h) sekä lukuseminaari (16 h), jossa perehdytään valitun klassikon omaan tuotantoon sekä tulkintoihin.

Seminaarissa käytetään teosta Koivunen, Anu & Liljeström, Marianne (1996) Avainsanat – 10 askelta feministiseen tutkimukseen.

Kurssilla hyödynnetään myös Helsingin yliopistossa laadittua klassikkogalleriaa (http://www.helsinki.fi/sukupuolentutkimus/klassikkogalleria/index.htm).

Suositellaan suoritettavaksi HILMA-verkoston verkkokurssina, josta tiedotetaan erikseen. Hilman opetustiedot löytyvät myös sivulta http://blogs.helsinki.fi/hilmaverkosto/opetus/tuleva-opetus/.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen lukuseminaariin sekä oma esittely klassikosta lukuseminaarissa tai vaihtoehtoisesti verkkokurssilla.

Itsenäisen työn osuus 90 h.

Myös esseesuoritus mahdollinen, esseen sisällöstä sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

de Beauvoir, Simone: Toinen sukupuoli, 1980

Chodorow, Nancy: Reproduction of Mothering, Psychoanalysis and the Sociology of Gender, 1978

Davis, Angela: Women, Race and Class, 1981

Engels, Friedrich: Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä, 1884

Kollontai, Aleksandra: Naisen asema taloudellisessa yhteiskuntakehityksessä, 1973/1922 (Ks. klassikkogalleria)

Mead, Margaret: Mies ja nainen: miehen ja naisen roolit muuttuvassa maailmassa, 1957

Mill, John Stuart: Naisen asema, 1851/1981(Ks. klassikkogalleria)

Rich, Adrienne: Of Woman Born: motherhood as experience and institution, 1976

Brah, Avtar & Anne Phoenix: ’Ain’t I a Woman’: Revisiting Intersectionality, 2004, http://vc.bridgew.edu/jiws/vol5/iss3/8/

Wittig, Monique: The Straight Mind and Other Essays, 1992.

Woolf, Virginia: Oma huone, 1980/1929 (Ks. klassikkogalleria)

 
Arviointi 

5-1/uusittava

 
Ajankohta 

1.-2. periodi jos opetusta järjestetään.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Leena-Maija Rossi

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä