Study module

Show study events
XNTU3551 Classic of Women Studies, 5 ECTS cr. 
Code XNTU3551  Validity 01.01.1950 -
Name Classic of Women Studies  Abbreviation Classic of Wome 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0443 Gender Studies 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Education 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Beauvoir, Simone de   Toinen sukupuoli   1980  - Availability
     Chodorow, Nancy J.  Reproduction of mothering psychoanalysis and the sociology of gender  1978  -  
     Davis, A.  Women, Race and Class  1981  - Availability
     Engels, Friedrich  Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä  1884  - Availability
     Kollontai, Aleksandra  Naisen asema taloudellisessa yhteiskuntakehityksessä  1973  - Availability
     Mead, Margaret  Mies ja nainen: miehen ja naisen roolit muuttuvassa maailmassa  1957  - Availability
     Mill, John Stuart  Naisen asema  1981  - Availability
     Rich, Adrienne   Of woman born motherhood as experience and institution   1981  - Availability
     Brah, A.  ’Ain’t I a Woman’: Revisiting Intersectionality  2004  - Availability
     http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1543&context=jiws
     Wittig, Monique   Straight mind and other essays   1992  - Availability
     Woolf, Virginia   Oma huone   1980  - Availability


Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  1. tuntee feminismin suuntauksia
  2. osaa tulkita tiedon kytkeytymistä aikaan ja paikkaan
  3. tuntee feministisen ajattelun perustoja.
 
Contents 

Opintojaksossa perehdytään nais- ja sukupuolentutkimuksen eri suuntauksiin ja naistutkimuksen klassikoksi määritellyn tutkijan ajatteluun.

 
Methods 

Feminismin suuntauksiin johdattava luento (2 h) sekä lukuseminaari (16 h), jossa perehdytään valitun klassikon omaan tuotantoon sekä tulkintoihin.

Seminaarissa käytetään teosta Koivunen, Anu & Liljeström, Marianne (1996) Avainsanat – 10 askelta feministiseen tutkimukseen.

Kurssilla hyödynnetään myös Helsingin yliopistossa laadittua klassikkogalleriaa (http://www.helsinki.fi/sukupuolentutkimus/klassikkogalleria/index.htm).

Suositellaan suoritettavaksi HILMA-verkoston verkkokurssina, josta tiedotetaan erikseen. Hilman opetustiedot löytyvät myös sivulta http://blogs.helsinki.fi/hilmaverkosto/opetus/tuleva-opetus/.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen lukuseminaariin sekä oma esittely klassikosta lukuseminaarissa tai vaihtoehtoisesti verkkokurssilla.

Itsenäisen työn osuus 90 h.

Myös esseesuoritus mahdollinen, esseen sisällöstä sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

 
More literature information and extra material 

de Beauvoir, Simone: Toinen sukupuoli, 1980

Chodorow, Nancy: Reproduction of Mothering, Psychoanalysis and the Sociology of Gender, 1978

Davis, Angela: Women, Race and Class, 1981

Engels, Friedrich: Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä, 1884

Kollontai, Aleksandra: Naisen asema taloudellisessa yhteiskuntakehityksessä, 1973/1922 (Ks. klassikkogalleria)

Mead, Margaret: Mies ja nainen: miehen ja naisen roolit muuttuvassa maailmassa, 1957

Mill, John Stuart: Naisen asema, 1851/1981(Ks. klassikkogalleria)

Rich, Adrienne: Of Woman Born: motherhood as experience and institution, 1976

Brah, Avtar & Anne Phoenix: ’Ain’t I a Woman’: Revisiting Intersectionality, 2004, http://vc.bridgew.edu/jiws/vol5/iss3/8/

Wittig, Monique: The Straight Mind and Other Essays, 1992.

Woolf, Virginia: Oma huone, 1980/1929 (Ks. klassikkogalleria)

 
Evaluation 

5-1/uusittava

 
Timing 

1.-2. periodi jos opetusta järjestetään.

 
Tutor 

Yliopistonlehtori Leena-Maija Rossi

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.