Opintojakso

Hae opetus/tentit
KERI0213-11 Oppimisen moninaisuus: Kirjallisuus, 3.5 op 
Koodi KERI0213-11  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Oppimisen moninaisuus: Kirjallisuus  Lyhenne Oppimisen monin 
Laajuus3.5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0105 Erityispedagogiikka 
LajiOpintojakson osa  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Nissilä, L. & Sarlin, H-M.  Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet   2009  - Saatavuus
     Lyytinen, H., Ahonen, T., Korhonen, T., Korkman, M. & Riitta, T.  Oppimisvaikeudet neuropsykologinen näkökulma  2002  - Saatavuus
     Kaski, M., Manninen, A., Mölsä, P. & Pihko, H.  Kehitysvammaisuus  2009  - Saatavuus
     Uusikylä, Kari   Lahjakkaiden kasvatus   1994  - Saatavuus


Kuvaus:
Sisältö 

Opintojaksossa tutustutaan kirjallisuuden kautta oppimisvaikeuksien ja lahjakkuuden eri ilmenemismuotoihin.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot 20 h ja harjoitukset 12 h
TAI
Verkko-opetusta ja  -työskentelyä
TAI
Itsenäistä kirjallisuuden opiskelua.

 
Vaadittavat suoritukset 

Osallistuminen opetukseen ja luento- ja kirjallisuustentti.
TAI
Osallistuminen verkko-opetukseen ja oppimistehtävä.
TAI
Kirjallisuustentti tai -essee.

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

1. Nissilä, L. & Sarlin, H-M. 2009. Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet. Helsinki: Opetushallitus.
2. Lyytinen, H., Ahonen, T., Korhonen, T., Korkman, M. & Riitta, T. 2002. Oppimisvaikeudet. Neuropsykologinen näkökulma. Helsinki: WSOY.
3. Kaski, M., Manninen, A., Mölsä, P. & Pihko, H. 2009. Kehitysvammaisuus. Helsinki: WSOY.
4. Uusikylä, K. 1994 (tai uudempi). Lahjakkaiden kasvatus. Helsinki: WSOY.

 
Arviointi 

5-1 / hylätty

 
Ajankohta 

Kontaktiopetus 2.-3. periodi.
Verkko-opetuksen toteuttamisesta ilmoitetaan erikseen.
Kirjallisuustentti tai -essee syksy ja kevät.

 
Tenttipäivät 

Sähköisessä tenttipalvelussa 21.3. - 29.4.2011 välisenä aikana https://tenttis.ulapland.fi

 
Vastuuhenkilö 

Erityispedagogiikan lehtori

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä