Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAPE0722-1 Matemaattisen ajattelun kehittyminen: tentti, 1 op 
Koodi LAPE0722-1  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Matemaattisen ajattelun kehittyminen: tentti  Lyhenne Matemaattisen a 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiOpettajan monialaiset opinnot Oppiaine0514 Matematiikka 
LajiOpintojakson osa  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Pieti Tolvanen 

Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan:

 • laskea sujuvasti peruslaskutoimituksia rationaalilukujen alueella
 • esittää peruslaskutoimitukset suullisesti, kirjallisesti matemaattisilla symboleilla
 • selittää peruslaskutoimitusten toimintaperiaatteet laskuoperaatioiden väliset yhteydet
 • kytkeä desimaalilukujen ja murtolukujen erilaiset esitystavat prosenttilaskuihin
 • käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja motivointikeinoja matematiikan opetuksessa
 • soveltaa toiminnallisia, oppilas ja -ongelmakeskeisiä lähestymistapoja opetuksessaan
 • soveltaa tietämystään laatimalla oppimateriaalia
 
Sisältö 
 • laskutoimitukset rationaalilukujen alueella
 • peruslaskutoimituksien toimintaperiaatteet ja yhteydet toisiinsa rationaalilukujen alueella
 • perehtyminen erilaisten toimintavälineiden käyttöön
 • matematiikan oppimispelit, oppimateriaalin laatiminen
 • toiminnal­lisuus keskeisissä sisällöissä­
 
Toteutus ja työmuodot 
 • Luennot 10 h
 • Harjoitukset 18 h
 
Vaadittavat suoritukset 
 • Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin
 • Tentti

 

 
Oheiskirjallisuus 
 • Oheiskirjallisuus ilmoitetaan opintojakson yhteydessä

 

 
Arviointi 

5 - 1/hylätty

 
Ajankohta 

2. vuoden 2.-3. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Matematiikan, fysiikan ja kemian didaktiikan lehtori

 

 
Pakollisuus 

Pakollinen/Compulsory

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä