Study module

Show study events
LAPE0722-1 Development in mathematical thinking, 1 ECTS cr. 
Code LAPE0722-1  Validity 01.01.1950 -
Name Development in mathematical thinking  Abbreviation Development in 
Credits1 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeOpettajan monialaiset opinnot Subject0514 Mathematics 
ClassCourse component  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
Organisation Faculty of Education 

Teachers
Name
Pieti Tolvanen 

Description
Aim 

Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan:

 • laskea sujuvasti peruslaskutoimituksia rationaalilukujen alueella
 • esittää peruslaskutoimitukset suullisesti, kirjallisesti matemaattisilla symboleilla
 • selittää peruslaskutoimitusten toimintaperiaatteet laskuoperaatioiden väliset yhteydet
 • kytkeä desimaalilukujen ja murtolukujen erilaiset esitystavat prosenttilaskuihin
 • käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja motivointikeinoja matematiikan opetuksessa
 • soveltaa toiminnallisia, oppilas ja -ongelmakeskeisiä lähestymistapoja opetuksessaan
 • soveltaa tietämystään laatimalla oppimateriaalia
 
Contents 
 • laskutoimitukset rationaalilukujen alueella
 • peruslaskutoimituksien toimintaperiaatteet ja yhteydet toisiinsa rationaalilukujen alueella
 • perehtyminen erilaisten toimintavälineiden käyttöön
 • matematiikan oppimispelit, oppimateriaalin laatiminen
 • toiminnal­lisuus keskeisissä sisällöissä­
 
Methods 
 • Luennot 10 h
 • Harjoitukset 18 h
 
Requirements 
 • Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin
 • Tentti

 

 
Supplementary Literature 
 • Oheiskirjallisuus ilmoitetaan opintojakson yhteydessä

 

 
Evaluation 

5 - 1/hylätty

 
Timing 

2. vuoden 2.-3. periodi

 
Tutor 

Matematiikan, fysiikan ja kemian didaktiikan lehtori

 

 
Compulsory 

Pakollinen/Compulsory

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.