Study module

Show study events
UKUV0635 Advanced Project in Art Education, 6 ECTS cr. 
Code UKUV0635  Validity 01.01.1950 -
Name Advanced Project in Art Education  Abbreviation Advanced Projec 
Credits6 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeAdvanced studies Subject0061 Art Education 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Teachers
Name
Antti Stöckell 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- toteuttaa kuvataidekasvatuksen alaan liittyvän yhteisöprojektin

 
Contents 

Projektista riippuen sisältö painottuu seuraaviin osa-alueisiin: kuvataidekasvatuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus, yhteisötaide- ja soveltava kuvataide erityisesti pohjoisissa ympäristöissä, taiteen hyvinvointivaikutus, kuvataidekasvatus vapaassa sivistystyössä, vanhustyössä ja kolmannella sektorilla. Projektin sisältöalueet ja kohteet valitaan vuosittain ajankohtaisista teemoista. Opiskelijat voivat myös yksin tai ryhmissä tehdä ehdotuksia aihepiireistä tai projektikohteista. Perehtyminen jonkin kuvataidekasvatuksen alan tutkimukseen ja toiminnan kehittämiseen.

 
Previous studies 

UKUV0122 Projektin organisointi ja hallinta 2 op tai UKUV0634 Projektin organisointi ja hallinta 3 op

 
Methods 

Projektin suunnittelu, rahoituksen ja yhteistyötahojen hankinta, toteutus, dokumentointi, arviointi ja raportointi. Kevätlukukaudella kerran kuukaudessa seminaarityöskentelyä, jossa tarkastellaan projektien etenemistä. Päätösseminaari 4 h. Ohjauksen määrä riippuu projektin luonteesta. Projektin toteutukseen opiskelija käyttää yhteensä aikaa noin 160 tuntia.

 
Requirements 

Projektisuunnitelma, projektin toteutus ja projektiraportointi vaadittavalla tavalla. Projektiraportin esittely seminaarissa.

 
More literature information and extra material 

Ks. Projektin organisointi ja hallinta -kurssin kirjallisuus

 
Evaluation 

5–1/uusittava

 
Timing 

1.-4. periodit

 
Target Group 

Kurssin aloitus kandiopintojen 3.vuoden 4.periodissa,
projektin toteutus maisteriopinnot, 1. opintovuosi

 
Tutor 

Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, kuvataidekasvatuksen yliopistolehtorit ja yliopisto-opettajat

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Advanced Project in Art Education  Lecture course  Suvi Autio,
Mirja Hiltunen,
Maria Huhmarniemi,
Timo Jokela,
Elina Luiro,
Antti Stöckell 
24.05.21mon 09.00-12.00
08.09.21wed 12.00-14.00
10.01.22mon 09.00-12.00
31.01.22mon 13.00-16.00
01.03.22tue 13.00-16.00
29.03.22tue 13.00-16.00
26.04.22tue 16.00-19.00
16.05.22mon 13.00-16.00

Upcoming exams
No exams.