Opintojakso

Hae opetus/tentit
UYTY0116 Socially-engaged Art, 2 op 
Koodi UYTY0116  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Socially-engaged Art  Lyhenne Socially-engage 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0154 Ympäristö, taide ja yhteisö 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Learning outcomes
Having completed the course the student can
-outline the operating area of applied visual art
-recognize the skills needed by a visual artist in designing and implementing event environments and events
-understand the theoretical principles community art activity

 
Sisältö 

Outlining the differences between visual art, community art, community based art education art, architecture. The course will explore specific strategies and approaches to socially engaged art practices through readings and direct engagement with community-based projects. Application options of visual art in event environments and programme services. Principles of art’s eff on wellbeing

 
Toteutus ja työmuodot 

Lectures and exercises 24 h, independent work 51 h

 
Vaadittavat suoritukset 

Active participation in lectures and exercises. Implementation of tasks and group work

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Jokela, T; Coutts, G. & Härkönen, E. Cool. Applied visual art in the North, 2013
Coutts, G. & Jokela, T. (Eds.) Art, Community and Environment, 2008
Grande, J. Balance. Art and Nature, 2004
Kylänen, M. & Häkkinen A. (eds.). Articles on Experiences 5 – Arts and Experiences, 2007
Ahonen A. etl all. Crystals of Children’s Well-being. Cross Boarder Collaboration between Schools in the Arctic, 2008
Articles handed out during the course

 
Arviointi 

1–5 / fail

 
Ajankohta 

4th period

 
Kohderyhmä 

First year of Master’s studies

 
Vastuuhenkilö 

Art Education lecturer

 
Opetuskieli 

English

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä