Study module

Show study events
LAPE1211 The didactics of science, 2 ECTS cr. 
Code LAPE1211  Validity 01.01.1950 -
Name The didactics of science  Abbreviation The didactics o 
Credits2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeOpettajan monialaiset opinnot Subject0542 Environment 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Education 

Teachers
Name
Marko Karhu 
Anna-Maija Partanen 
Pieti Tolvanen 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Aho, L., Havu-Nuutinen, S. & Järvinen, H.  Opetus, opiskelu ja oppiminen ympäristö- ja luonnontiedossa   2003  - Availability
     Opetushallitus  Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014  2014  - Availability


Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan osaa:

 • esittää perusopetuksen alaluokkien ympäristöopin opetussuunnitelmien perusteet
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida luonnontieteellistä opetusta ja oppimista
 • tunnistaa lapsen luonnontieteen oppimiselle tyypillisiä piirteitä
 • tulkita lapsen luonnontieteen oppimiselle tyypillisten piirteiden merkitystä opettamisen näkökulmasta
 • kiinnittää huomiota opetuksen ilmiöpohjaiseen eheyttämiseen ympäristöopin aiheiden pohjalta
 • tunnistaa paikalliset mahdollisuudet oppimisympäristön valinnassa
 
Contents 
 • ympäristöoppi oppiaineena
 • ympäristökasvatuksen filosofinen perusta
 • opetuksen suunnittelu ja järjestäminen ympäristöopissa
 • oppiminen ympäristöopissa
 • tutustuminen paikallisiin mahdollisuuksiin opetuksen järjestämisessä koulun ulkopuolisessa ympäristössä
 
Methods 
 • Kontaktiopetus 16 h: suurryhmäopetus 6 h ja pienryhmäopetus 10 h 1 op
 • Vertaisopetus 18 h: ryhmässä laadittu jaksosuunnitelma, StarT-toiminta sekä yhteisölliset verkkotehtävät 1 op
 • Itsenäinen työskentely 20 h
 
Requirements 

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista suurryhmä- ja pienryhmäopetukseen sekä tenttiin, suurryhmä- ja pienryhmäopetuksen aikana työstettävien tehtävien suorittamista, yksilöllisten ja yhteisöllisten verkkotehtävien suorittamista, yhteisöllisen jaksosuunnitelman tekemistä ja LUMA-keskus Lapin StarT-toimintaan osallistumista. 

 
More literature information and extra material 
 1. Aho, L., Havu-Nuutinen, S. ja Järvinen, H. 2003. Opiskelu ja oppiminen ympäristö- ja luonnontiedossa. Helsinki. WSOY.
 2. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetushallitus. Helsinki. Saatavana wwwosoitteessa:
target=_blank>http://www.oph.fi/ops2016/perusteet 
Evaluation 

5-1/ hylätty

 
Timing 
 • 1. vuosikurssin 2.-4. periodi
 • Suurryhmä- ja pienryhmäopetus 2. periodi
 • StarT-toiminta 3.-4. periodi
 
Exemptions 
 • Matematiikan, fysiikan ja kemian didaktiikan yliopisto-opettaja Pieti Tolvanen Maantieteen
 • Biologian didaktiikan lehtori Marko Karhu
 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.