Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAPE0721 Matematiikkakuvan kehittäminen, 4 op 
Koodi LAPE0721  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Matematiikkakuvan kehittäminen  Lyhenne Matematiikkakuv 
Laajuus4 op  Vanhenemisaika  
TyyppiOpettajan monialaiset opinnot Oppiaine0514 Matematiikka 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Pekka Muotka 
Anna-Maija Partanen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Leo Bernoulli, Eija Ketola, Anu Tuominen   Matematiikan tietokirja: alakoulun oppimäärä ja didaktiikka   2011  - Saatavuus
     Kaasila, Raimo   Eläydyin oppilaiden asemaan luokanopettajiksi opiskelevien kouluaikaisten muistikuvien merkitys ma  2000  Pakollinen Saatavuus
     Räsänen, P., Kupari, P., Ahonen, T. & Malinen, P  Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen  2004  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Kurssin tavoitteena on saada opiskelijat tietoisesti kehittämään omaa matematiikkakuvaansa ja omaa matematiikan opetustaan.

Kurssin lopussa opiskelija:

 • tunnistaa matematiikkakuvan osa-alueet: 1) kuva itsestä matematiikan oppijana ja opettajana; 2) kuva matematiikasta, sen opetuksesta ja oppimisesta sekä 3) kuva kulttuurisesta ja sosiaalisesta kontekstista, jossa matematiikkaa opitaan ja opetetaan.
 • tiedostaa omien kouluaikaisten kokemustensa merkityksen omalle matematiikkakuvalleen.
 • osaa soveltaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, mukaan lukien laaja-alaisia tavoitteita, matematiikan opetuksessa.
 • analysoi kriittisesti matematiikan oppikirjoja ja muuta oppimateriaalia.
 • osaa analysoida oppimisteorioiden pohjalta matematiikan oppimista ja opettamista.
 • osaa määritellä matematiikan peruskäsitteet ja niiden väliset yhteydet sisältöalueilla kokonaisluvut, laskutoimitukset, geometria ja ohjelmointi.
 • soveltaa tietämystään oppilaiden matematiikkakuvan ja matemaattisen ajattelun kehittämisessä.
 • toteuttaa toiminnallisia, oppilas ja -ongelmakeskeisiä lähestymistapoja opetuksessaan sekä ymmärtää keskustelukulttuurin kehittämisen tärkeyden.
 
Sisältö 

Opiskelijan kouluaikaisten kokemusten merkitys hänen matematiikkakuvalleen, matemaattisen tiedon luonne, oppimisteoriat matematiikan opiskelussa, tutkivan tai ongelmalähtöisen sekä toiminnallisen matematiikan opetuksen perusteet, teknologia matematiikan opiskelussa, matematiikan oppimisen arviointi ja eriyttäminen, matematiikan jakson suunnittelun perusteet.

Keskeisiä matemaattisen ja pedagogisen sisältötiedon alueita:

 • luonnolliset luvut ja laskutoimitukset, kokonaisluvut, yhtälöt, geometristen käsitteiden ja niiden välisten suhteiden ymmärtäminen, mittaaminen, ohjelmointi.

 

 
Toteutus ja työmuodot 
 • 14 h luentoja
 • 26 h harjoituksia
 • 2 h luentotentti
 • 27 h yhteisöllinen työskentely: opetusvideon tekeminen 9 h, laskuharjoitukset 9 h, ohjelmointiprojekti 9 h
 • 39 h itsenäinen työskentely: portfolion kirjoittaminen 24 h, tenttiin valmistautuminen 8 h, luentojen reflektointi 7 h
 
Vaadittavat suoritukset 
 • Luennot, harjoitukset, yhteisöllisen työskentelyn tehtävien tekeminen, kurssitentti ja matematiikan portfolion (ks. kirjallisuus) laatiminen.
 • LAPE0721-1 Tentti 2 op arvostelu 5-1/hylätty
 • LAPE0721-2 Portfolio ja vertaisarvioitu opetusvideo 2 op arvostelu 5-1/hylätty
 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 
 • Bernoulli, L., Ketola, E. ja Tuominen, A. (2011). Matematiikan tietokirja, Alakoulun oppimäärä ja didaktiikkaa, Sanoma Pro.
 • Kaasila, R. (2000). Eläydyin oppilaiden asemaan. Acta Universitatis Lapponiensis. 32. (luku 6 soveltuvin osin).
 • Räsänen, P. Kupari, P., Ahonen, T. & Malinen, P. (toim.) (2004). Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Niilo Mäki-instituutti. Jyväskylä.
 • Muu ajankohtainen kirjallisuus
 
Arviointi 

5 - 1/hylätty

 
Ajankohta 

1. ja 2. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Anna-Maija Partanen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä