Opintojakso

Hae opetus/tentit
KMEN1002 Metodipaja, 3-5 op 
Koodi KMEN1002  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Metodipaja  Lyhenne Metodipaja 
Laajuus3-5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0957 Tutkimusmenetelmät 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Sirpa Purtilo-Nieminen 
Sari Viden 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa laadullisen tutkimuksen erilaisia metodeja ja hahmottaa niiden lähtökohtia, tutkimusperinteitä ja sovellusmahdollisuuksia. Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia käyttää metodia omassa kandidaatintutkielmassaan. 

 
Sisältö 

Kurssin aikana esitellään virikeluentojen kautta erilaisia tutkimusmenetelmiä. Työpajoissa perehdytään harjoitusten avulla metodin soveltamiseen käytännössä. Itsenäisessä harjoitustehtävässä opiskelija perehtyy valitsemaansa metodia käsittelevään kirjallisuuteen, tutkimusartikkeleihin sekä tutkimuksiin.

 
Edeltävät opinnot 

Suositellaan TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen -kurssin suorittamista ennen opintojaksolle osallistumista.

 
Toteutus ja työmuodot 
  • 3 op: Virikeluennot (4–5t) ja työpajatyöskentely (5t) sekä itsenäisesti toteutettava, tutkimusmenetelmäkirjallisuuteen perustuva harjoitustehtävä.
  • Opiskelijat valitsevat yhden työpajan, johon osallistuvat.
  • Kurssin voi suorittaa myös 4 – 5 laajuisena, jolloin opettajan kanssa sovitaan kirjallisuuteen perustuvasta itsenäisestä tehtävästä.
 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen virikeluennoille ja yhteen työpajaan sekä itsenäisen harjoitustehtävän tekeminen.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Jaetaan luennoilla /työpajoissa.

 
Arviointi 
  • Aktiivinen osallistuminen luennoille 1 op hyväksytty/ hylätty
  • Aktiivinen osallistuminen työpajaan 1 op hyväksytty/ hylätty
  • Itsenäinen tehtävä 1 op hyväksytty/ hylätty
  • Kirjallisuusessee 1 - 2 op hyväksytty/ hylätty
 
Kohderyhmä 

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti kandidaatin seminaaria aloittaville opiskelijoille.

 
Aikataulu 

1. ja 3. periodi

 
Korvaavuudet 

TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet 

 
Vastuuhenkilö 

Laadullisten tutkimusmenetelmien yliopistonlehtori yhdessä opettajien kanssa.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä