Study module

Show study events
KMEN1002 Method Workshop, 3-5 ECTS cr. 
Code KMEN1002  Validity 01.01.1950 -
Name Method Workshop  Abbreviation Method Workshop 
Credits3-5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0957 Research Methodology 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Education 

Teachers
Name
Sirpa Purtilo-Nieminen 
Sari Viden 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa laadullisen tutkimuksen erilaisia metodeja ja hahmottaa niiden lähtökohtia, tutkimusperinteitä ja sovellusmahdollisuuksia. Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia käyttää metodia omassa kandidaatintutkielmassaan. 

 
Contents 

Kurssin aikana esitellään virikeluentojen kautta erilaisia tutkimusmenetelmiä. Työpajoissa perehdytään harjoitusten avulla metodin soveltamiseen käytännössä. Itsenäisessä harjoitustehtävässä opiskelija perehtyy valitsemaansa metodia käsittelevään kirjallisuuteen, tutkimusartikkeleihin sekä tutkimuksiin.

 
Previous studies 

Suositellaan TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen -kurssin suorittamista ennen opintojaksolle osallistumista.

 
Methods 
  • 3 op: Virikeluennot (4–5t) ja työpajatyöskentely (5t) sekä itsenäisesti toteutettava, tutkimusmenetelmäkirjallisuuteen perustuva harjoitustehtävä.
  • Opiskelijat valitsevat yhden työpajan, johon osallistuvat.
  • Kurssin voi suorittaa myös 4 – 5 laajuisena, jolloin opettajan kanssa sovitaan kirjallisuuteen perustuvasta itsenäisestä tehtävästä.
 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen virikeluennoille ja yhteen työpajaan sekä itsenäisen harjoitustehtävän tekeminen.

 
More literature information and extra material 

Jaetaan luennoilla /työpajoissa.

 
Evaluation 
  • Aktiivinen osallistuminen luennoille 1 op hyväksytty/ hylätty
  • Aktiivinen osallistuminen työpajaan 1 op hyväksytty/ hylätty
  • Itsenäinen tehtävä 1 op hyväksytty/ hylätty
  • Kirjallisuusessee 1 - 2 op hyväksytty/ hylätty
 
Target Group 

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti kandidaatin seminaaria aloittaville opiskelijoille.

 
Schedule 

1. ja 3. periodi

 
Exemptions 

TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet 

 
Tutor 

Laadullisten tutkimusmenetelmien yliopistonlehtori yhdessä opettajien kanssa.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.