Study module

Show study events
LAPE1920 Crafts, 6 ECTS cr. 
Code LAPE1920  Validity 01.01.1950 -
Name Crafts  Abbreviation Crafts 
Credits6 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeOpettajan monialaiset opinnot Subject0112 Handwork 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Education 

Teachers
Name
Miia Hast 
Sanna Mommo 

Description
Aim 

Opiskelija

 • osaa jäsentää käsityön tavoitteita ja sisältöjä perusopetuksen oppiaineena huomioiden mm. Arktiset erityisyydet ja paikalliset voimavarat
 • osaa keskeiset käsityön perustekniikat vuosiluokilla 1-6 sekä käsityön peruskäsitteistön
 • osaa käyttää käsityövälineitä, koneita ja laitteita turvallisesti
 • osaa toteuttaa yhteisöllisiä ja monimateriaalisia projekteja vuosiluokille 1-6
 • osaa dokumentoida ja arvioida kokonaista käsityöprosessia
 
Contents 

LAPE1920_A: Keksivä ja kokeileva käsityö

 • tekniikan historia, esine- ja rakennettu ympäristö ja käsityöperinne
 • käsityön perustekniikat ja käsitteistö (materiaali- ja työvälinetuntemus)
 • käsityön työturvallisuus

LAPE1920_B: Käsityön oppimisympäristöt ja työtavat

 • käsityön opetus- ja oppimateriaalit sekä työtavat
 • Arktinen käsityö-projekti yhteistyössä kentän koulun kanssa
 • käsityön opetussuunnitelma, tunti- ja jaksosuunnitelmat

LAPE1920_C: Käsityöprosessi, dokumentointi ja arviointi

 • kokonaisen käsityöprosessin vaiheet
 • tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen dokumentoinnissa
 • käsityön arviointi
 
Methods 

Kontaktiopetus (luento + harjoitukset + seminaarit) ja itsenäinen työskentely

LAPE_A: Keksivä ja kokeileva käsityö Kontaktiopetus 24h/opiskelija

 • Info 2h 
 • Luento 2h
 • Kone- ja laiteperehdytykset 4h/opiskelija
 • Harjoitukset 4 x 4h

Itsenäinen työskentely 30h

 • Ennakkotehtävä
 • Ilmoittautuminen kone-ja laiteperehdytyksiin
 • Harjoitustöiden valmistus vertaisohjaamalla
 • Karttuvan tiedon testi I

LAPE_B: Käsityön oppimisympäristöt ja työtavat

Kontaktiopetus 20h/opiskelija

 • Ainedidaktinen seminaari 2h
 • Arktinen käsityö-projekti 2 x 4h
 • Projektiseminaari 2h
 • Harjoitukset 2 x 4h

Itsenäinen työskentely 30h

 • Ryhmätehtävä: digitaaliset toimintaympäristöt
 • Harjoitustöiden viimeistely
 • Karttuvan tiedon testi II

LAPE_C: Käsityöprosessi, dokumentointi ja arviointi

Kontaktiopetus 16h/opiskelija

 • Harjoitukset 3 x 4h
 • Päätösseminaari 4h

Itsenäinen työskentely 40h

 • Käsityöprosessin dokumentointi verkkopohjaisia oppimisympäristöjä ja sovelluksia hyödyntäen
 • Harjoitustöiden viimeistely
 • Karttuvan tiedon testi III
 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen opetukseen + itsenäinen työskentely

 
More literature information and extra material 

Kirjallisuus sekä linkit sähköisiin aineistoihin, Optima ja Office365

 
Evaluation 

5-1/hylätty

 
Timing 

1.-4. periodi

 
Target Group 

2. vuosikurssi

 
Tutor 

Käsityökasvatuksen yliopistonlehtori ja yliopisto-opettajat

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.