Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAPE0822 Musiikin keskipolku; Musiikillisen osaamisen syventämistä ja laajentamista, 2 op 
Koodi LAPE0822  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Musiikin keskipolku; Musiikillisen osaamisen syventämistä ja laajentamista  Lyhenne Musiikin keskip 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiOpettajan monialaiset opinnot Oppiaine0013 Musiikki 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Lenita Hietanen 
Vesa Tuisku 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Hietanen, L.  Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin . Tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä.  2012  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää musiikin opetuksen kokonaisuuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja osaa suunnitella ja toteuttaa musiikin opetusta perusteiden mukaisesti.
 • osaa itsenäisesti opiskella melodiainstrumenteilla koulun musiikin oppikirjojen lauluja.
 • ymmärtää musiikin elementit toiminnan ja ajattelun kautta.
 • tunnistaa sulautuvien oppimisympäristöjen mahdollisuuksia musiikin opetuksen monipuolistamisessa.
 • tunnistaa laaja-alaisen osaamisen elementtejä musiikin opiskelutilanteissa
 • osaa havaita yhteyksiä eri oppiaineiden välillä monialaisten oppimiskokonaisuuksien perustaksi.
 
Sisältö 

Peruskoulun kaikille yhteisen musiikin rakenne ja tavoitteet vuoden 2014 perusteiden mukaisesti. Opiskelua sulautuvissa oppimisympäristöissä dialogiin pyrkien:

 • Opettajajohtoiset opiskelutilanteet
 • Opettaja-opiskelija –vuorovaikutustilanteet
 • Opiskelija-opiskelija –vuorovaikutustilanteet
 • Opiskelijoiden itsenäinen yksilöllinen ja yhteisöllinen työskentely.
 
Edeltävät opinnot 

                  

 
Toteutus ja työmuodot 
 • LAPE0822-1 Musiikillisen osaamisen syventämistä ja laajentamista 0,5 op. Pienryhmäopetus 5h, itsenäinen yksilöllinen ja yhteisöllinen työskentely 8h.
 • LAPE0822-2 Musiikin keskipolun piano 0,5 op. Pienryhmäopetus 5h, itsenäinen yksilöllinen ja yhteisöllinen työskentely 8h.
 • LAPE0822-3 Musiikin keskipolun harjoitukset. 1 op. Ryhmäopetus 10h, itsenäinen yksilöllinen ja yhteisöllinen työskentely 17h.
 
Vaadittavat suoritukset 

Tavoitteen mukaisen osaamisen osoittaminen opintokokonaisuuden aikana.

 

 
Arviointi 

5-1/hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

3.-4. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Musiikin didaktiikan yliopistolehtori Jukka Enbuska.

Muut opettajat: musiikkikasvatuksen lehtori Lenita Hietanen, musiikkiteknologian yliopisto-opettaja Vesa Tuisku.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä