Study module

Show study events
LAPE0822 The Ordinary Path of Music, 2 ECTS cr. 
Code LAPE0822  Validity 01.01.1950 -
Name The Ordinary Path of Music  Abbreviation The Ordinary Pa 
Credits2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeOpettajan monialaiset opinnot Subject0013 Music 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Education 

Teachers
Name
Lenita Hietanen 
Vesa Tuisku 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Hietanen, L.  Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin . Tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä.  2012  - Availability


Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää musiikin opetuksen kokonaisuuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja osaa suunnitella ja toteuttaa musiikin opetusta perusteiden mukaisesti.
 • osaa itsenäisesti opiskella melodiainstrumenteilla koulun musiikin oppikirjojen lauluja.
 • ymmärtää musiikin elementit toiminnan ja ajattelun kautta.
 • tunnistaa sulautuvien oppimisympäristöjen mahdollisuuksia musiikin opetuksen monipuolistamisessa.
 • tunnistaa laaja-alaisen osaamisen elementtejä musiikin opiskelutilanteissa
 • osaa havaita yhteyksiä eri oppiaineiden välillä monialaisten oppimiskokonaisuuksien perustaksi.
 
Contents 

Peruskoulun kaikille yhteisen musiikin rakenne ja tavoitteet vuoden 2014 perusteiden mukaisesti. Opiskelua sulautuvissa oppimisympäristöissä dialogiin pyrkien:

 • Opettajajohtoiset opiskelutilanteet
 • Opettaja-opiskelija –vuorovaikutustilanteet
 • Opiskelija-opiskelija –vuorovaikutustilanteet
 • Opiskelijoiden itsenäinen yksilöllinen ja yhteisöllinen työskentely.
 
Previous studies 

                  

 
Methods 
 • LAPE0822-1 Musiikillisen osaamisen syventämistä ja laajentamista 0,5 op. Pienryhmäopetus 5h, itsenäinen yksilöllinen ja yhteisöllinen työskentely 8h.
 • LAPE0822-2 Musiikin keskipolun piano 0,5 op. Pienryhmäopetus 5h, itsenäinen yksilöllinen ja yhteisöllinen työskentely 8h.
 • LAPE0822-3 Musiikin keskipolun harjoitukset. 1 op. Ryhmäopetus 10h, itsenäinen yksilöllinen ja yhteisöllinen työskentely 17h.
 
Requirements 

Tavoitteen mukaisen osaamisen osoittaminen opintokokonaisuuden aikana.

 

 
Evaluation 

5-1/hyväksytty/hylätty

 
Timing 

3.-4. periodi

 
Tutor 

Musiikin didaktiikan yliopistolehtori Jukka Enbuska.

Muut opettajat: musiikkikasvatuksen lehtori Lenita Hietanen, musiikkiteknologian yliopisto-opettaja Vesa Tuisku.

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.