Opintojakso

Hae opetus/tentit
LAPE0823 Musiikin yläpolku; Opetussuunnitelma eläväksi, 1 op 
Koodi LAPE0823  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Musiikin yläpolku; Opetussuunnitelma eläväksi  Lyhenne Musiikin yläpol 
Laajuus1 op  Vanhenemisaika  
TyyppiOpettajan monialaiset opinnot Oppiaine0013 Musiikki 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Lenita Hietanen 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Enbuska Jukka  Ko mie tuon ensimmäisen tiijän, niin mie tiijän kaikki : nuotinlukemisen rakentuminen dialogina eräällä kolmannella luokalla / Jukka Enbuska   2014  - Saatavuus
     Hietanen, L.  Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin . Tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä.  2012  - Saatavuus


Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia musiikin opetuskokonaisuuden perusopetuksen musiikin valtakunnallisten perusteiden mukaisesti kaikista opetussuunnitelmatekstissä mainituista musiikinopetuksen eri näkökulmista.

 
Sisältö 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjasta Musiikki vuosiluokille 1-2 ja 3-6 -ohjeistusta tulkitaan 2-3 h ryhmissä suunnittelemalla ja toteuttamalla opetustuokio jokaisesta kuudesta eri näkökulmasta. Myös laaja-alaisen osaamisen alueet huomioidaan.

 
Toteutus ja työmuodot 
  • Ryhmäopetus 10h,
  • itsenäinen yksilöllinen ja yhteisöllinen työskentely 16h.

 

 

 
Vaadittavat suoritukset 

Tavoitteen mukaisen osaamisen osoittaminen opintokokonaisuuden aikana. Ohjauksella kohdennettu musiikinopettajuuden reflektointi pohjaksi tutkivalle opettajuudelle.

 

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 
  1. Enbuska, J. 2014. “Ko mie tuon ensimmäisen tiijän, nin mie tiijän kaikki.” Nuotinlukemisen rakentuminen dialogina eräällä kolmannella luokalla. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musica 58. Saatavissa: http://ethesis.siba.fi/files/nbnfife2014040423308.pdf
  2. Hietanen, L. 2012. “Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin.” Tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä. Akateeminen väitöskirja, Lapin yliopisto. Tampere: Juvenes Print.
  3. Lisäksi muu kurssilla ilmoitettava kirjallisuus
 
Arviointi 

5­-1/hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

4. periodi

 
Vastuuhenkilö 

Musiikkikasvatuksen lehtori Lenita Hietanen.

 
Pakollisuus 

Pakollinen/Compulsory

 

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä