Study module

Show study events
LAPE0823 The Advanced Path of Music, 1 ECTS cr. 
Code LAPE0823  Validity 01.01.1950 -
Name The Advanced Path of Music  Abbreviation The Advanced Pa 
Credits1 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeOpettajan monialaiset opinnot Subject0013 Music 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Education 

Teachers
Name
Lenita Hietanen 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Enbuska Jukka  Ko mie tuon ensimmäisen tiijän, niin mie tiijän kaikki : nuotinlukemisen rakentuminen dialogina eräällä kolmannella luokalla / Jukka Enbuska   2014  - Availability
     Hietanen, L.  Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin . Tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä.  2012  - Availability


Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia musiikin opetuskokonaisuuden perusopetuksen musiikin valtakunnallisten perusteiden mukaisesti kaikista opetussuunnitelmatekstissä mainituista musiikinopetuksen eri näkökulmista.

 
Contents 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjasta Musiikki vuosiluokille 1-2 ja 3-6 -ohjeistusta tulkitaan 2-3 h ryhmissä suunnittelemalla ja toteuttamalla opetustuokio jokaisesta kuudesta eri näkökulmasta. Myös laaja-alaisen osaamisen alueet huomioidaan.

 
Methods 
  • Ryhmäopetus 10h,
  • itsenäinen yksilöllinen ja yhteisöllinen työskentely 16h.

 

 

 
Requirements 

Tavoitteen mukaisen osaamisen osoittaminen opintokokonaisuuden aikana. Ohjauksella kohdennettu musiikinopettajuuden reflektointi pohjaksi tutkivalle opettajuudelle.

 

 
More literature information and extra material 
  1. Enbuska, J. 2014. “Ko mie tuon ensimmäisen tiijän, nin mie tiijän kaikki.” Nuotinlukemisen rakentuminen dialogina eräällä kolmannella luokalla. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musica 58. Saatavissa: http://ethesis.siba.fi/files/nbnfife2014040423308.pdf
  2. Hietanen, L. 2012. “Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin.” Tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä. Akateeminen väitöskirja, Lapin yliopisto. Tampere: Juvenes Print.
  3. Lisäksi muu kurssilla ilmoitettava kirjallisuus
 
Evaluation 

5­-1/hyväksytty/hylätty

 
Timing 

4. periodi

 
Tutor 

Musiikkikasvatuksen lehtori Lenita Hietanen.

 
Compulsory 

Pakollinen/Compulsory

 

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.