Study module

Show study events
LAER0735 School Physical education and didactic applications, 18 ECTS cr. 
Code LAER0735  Validity 01.01.1950 -
Name School Physical education and didactic applications  Abbreviation School Physical 
Credits18 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeBasic studies Subject0104 Physical Exercise 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Education 

Teachers
Name
Ari Kunnari 
Mikko Ojanaho 

General learning material of the study object:
Author Title Year Obligatory Availability
     Heikinaro-Johansson & Huovinen  Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan   2007  - Availability
     Hakamäki, Hotti, Keskinen, Lauritsalo, Liinpää, Läärä, Pantzar  Uimaopetuksen käsikirja julkaisija: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry   2009  - Availability
     Heikinaro-Johansson, Pilvikki & Kolkka, T.  Koululiikuntaa kaikille soveltavan liikunnanopetuksen opas   1998  - Availability
     Flemmen, Asbjørn   Leikiten suksilla miten opin hiihtämään   1992  - Availability
     Suomen urheiluliitto  Ylesiurheilua 7-11 -vuotiaille. Lasten yleisurheiluohjaajan käsikija: Hämeen offset-tiimi Oy  2009  - Availability
     Aulio, Olli   Suuri retkeilykirja   2006  - Availability


Description
Contents 

Liikunnan mekaaniset perusteet. Liikuntakyvyt, liikehallinnan osa-alueet, motoriset perustaidot, havaintomotoriset taidot ja niiden yhteydet liikuntamuotoihin. Liikuntamuotojen ja -lajien luonne ja niiden opettamisen erityispiirteet. Monipuolisten oppimisympäristöjen rakentaminen, välineet ja niiden hankinta. Lajitietous ja säännöstö.

Sisältö jakaantuu seuraavasti:

 • Luontoliikunta (suunnistus, retkeily) 4 op Talviliikunta (hiihto, luistelu ja jääpelit) 3 op
 • Palloilu 4 op
 • Rytmi ja ilmaisuliikunta 2 op
 • Vesiliikunta 2 op
 • Motoriset taidot ja kehonhallinta (perusliikunta,
  voimistelu, soveltava liikunta) 3 op
 
Methods 

Kontaktiopetus (luennot + harjoitukset) 180 h
Itsenäinen pienryhmätyöskentely 149 h

 • retkien ja opetuksen suunnittelu, valmistelu, toteutus sekä arviointi
 • oppimisympäristöjen rakentaminen sekä opetustuokiot
 • omien taitojen harjoittelu ryhmässä sekä ryhmätentteihin valmistautuminen
 • tutustuminen/osallistuminen tapahtumaan, jossa on erityistä tukea vaativa tai pitkäaikaissairas oppilas sekä raportointi
 • videointi ja analysointitehtävät

Itsenäistä yksilötyöskentelyä 152 h (tentteihin valmistautuminen, retkiin valmistautuminen, omien taitojen harjoittelu, digitaalisen harjoituskansion täydentäminen)

 
Requirements 

Aktiivinen opetukseen osallistuminen, opintotehtävien tekeminen, tentit, liikuntamuotojen hallinnan osoittamien.

 
More literature information and extra material 
 • Heikinaro-Johansson & Huovinen (2007) (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY
 • Hakamäki, Hotti, Keskinen, Lauritsalo, Liinpää, Läärä, Pantzar (2009) Uimaopetuksen käsikirja. SUH.
 • Heikinaro-Johansson & Kolkka (1998) Koululiikuntaa kaikille. Jyväskylä: Gummerus.
 • Opetusmonisteet ja luennoilla jaettu materiaali.
 • Erikseen sovittavat tieteelliset artikkelit

 

Oheislukemisto:

 • Flemmen (1992) Leikiten suksilla: Miten opin hiihtämään. Helsinki: Suomen Latu.
 • Suomen urheiluliitto (2009) Yleisurheilua 7-11 –vuotiaille. Lasten yleisurheiluohjaajan käsikirja: Hämeen offset-tiimi Oy.
 • Aulio, O. (2008) Suuri retkeilykirja. Jyväskylä: Gummerus.
 
Supplementary Literature 

 

 
Tutor 

Liikunnan didaktiikan yliopistonlehtori Ari Kunnari
Liikunnan didaktiikan yliopisto-opettaja Mikko Ojanaho

 


Current and upcoming courses
No teaching

Upcoming exams
No exams.