Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0622 Tila ja taide, 7 op 
Koodi UKUV0622  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Tila ja taide  Lyhenne Tila ja taide 
Laajuus7 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0150 Kuvataide 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tom Engblom 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa oppimaansa omassa taidetyöskentelyssään
- huomioida tilan erityispiirteet ja hyödyntää tilan fyysisiä, kokemuksellisia ja sisällöllisiä suhteita työssään.

 
Sisältö 

Opiskelija perehtyy uusiin tilallisiin taidemuotoihin ja tekniikoihin. Opintojaksolla analysoidaan merkitysten muotoutumista taideteoksen ja katsojan, tilan ja sen kokijan sekä menneen ja nykyisyyden vuorovaikutuksessa. Teemat ja aiheet vaihtuvat vuosittain.


 
Toteutus ja työmuodot 

Pääsääntöisesti ryhmätyöskentely
Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 84 h, itsenäinen työskentely 105 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustehtävien hyväksyttävä suorittaminen.

 
Oheiskirjallisuus 

Ilmoitetaan myöhemmin

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Kohderyhmä 

Kuvataiteen aineopintoja suorittavat opiskelijat

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Tom Engblom

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 
Lisätiedot 

Kurssille otetaan enintään 15 opiskelijaa

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä