Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0623 Grafiikan työpaja, 7 op 
Koodi UKUV0623  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Grafiikan työpaja  Lyhenne Grafiikan työpa 
Laajuus7 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0150 Kuvataide 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-tunnistaa taidegrafiikan tekniikoita ja perusilmaisumuotoja
- yhdistää luovasti erilaisia tekniikoita keskenään omien ilmaisutarpeidensa mukaisesti
- tunnistaa taidegrafiikan yhtenä nykytaiteen ilmaisukielistä

 
Sisältö 

Perehtyminen erilaisiin taidegrafiikan menetelmiin ja niiden soveltaminen omaan taiteelliseen ajatteluun.

 
Toteutus ja työmuodot 

Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 84 h, itsenäinen työskentely 105 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Kohderyhmä 

Kuvataiteen aineopintojen opiskelijat

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Jaana Erkkilä

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä