Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0624 Maalauksen työpaja, 7 op 
Koodi UKUV0624  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Maalauksen työpaja  Lyhenne Maalauksen työp 
Laajuus7 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0150 Kuvataide 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-valita itselleen sopivia maalaustekniikoita oman ilmaisunsa mahdollistamiseksi
-soveltaa väri- ja perspektiivioppia omiin ilmaisullisiin tarpeisiinsa
-käyttää erilaisia maalausmateriaaleja asianmukaisella tavalla

 
Sisältö 

Perehtyminen maalauksen ilmaisullisiin mahdollisuuksiin eri maalaustekniikoiden kautta.

 
Toteutus ja työmuodot 

Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 84 h, itsenäinen työskentely 105 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Kohderyhmä 

Kuvataiteen aineopintojen opiskelijat

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Esa Meltaus

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä