Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0625 Piirustuksen työpaja, 7 op 
Koodi UKUV0625  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Piirustuksen työpaja  Lyhenne Piirustuksen ty 
Laajuus7 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0150 Kuvataide 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Kalle Lampela 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-käyttää piirtämistä taiteellisena ilmaisumuotona
-valita omaan ilmaisuunsa sopivia piirtämisen välineitä ja tekniikoita
-kuvata ympäröivää todellisuutta havaintojen pohjalta piirtäen
-soveltaa taitojaan mielikuvituksen tuottamien todellisuuksien kuvaamiseen

 
Sisältö 

Havaintoon pohjautuvaa piirtämistä ulko- ja sisätiloissa. Elävän mallin piirustusta sekä perspektiiviopin soveltamista tilan hahmottamisessa. Erilaisten piirustusmateriaalien käyttö.

 
Toteutus ja työmuodot 

Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 84 h, itsenäinen työskentely 105 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätt

 
Kohderyhmä 

Kuvataiteen aineopintojen opiskelijat

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Esa Meltaus

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Piirustuksen työpaja  Harjoitusryhmä  Elisa Alaluusua 
14.10.19ma 13.00-17.00
16.10.19ke 13.00-17.00
18.10.19pe 13.00-17.00
21.10.19ma 13.00-17.00
11.11.19ma 13.00-17.00
13.11.19ke 13.00-17.00
14.11.19to 13.00-17.00
22.11.19pe 13.00-17.00
pe 13.15-17.00
27.11.19ke 13.00-17.00
28.11.19to 13.00-17.00
04.12.19ke 13.00-17.00
15.01.20ke 13.00-17.00
20.01.20ma 13.00-17.00
22.01.20ke 13.00-17.00
27.01.20ma 13.00-17.00
29.01.20ke 13.00-17.00
03.02.20ma 13.00-17.00
05.02.20ke 13.00-17.00
24.02.20ma 13.00-17.00
26.02.20ke 13.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä