Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0626 Valokuvauksen työpaja, 7 op 
Koodi UKUV0626  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Valokuvauksen työpaja  Lyhenne Valokuvauksen t 
Laajuus7 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0150 Kuvataide 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Pirjo Puurunen 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- käyttää valokuvailmaisunsa tukena sekä traditionaalisia että digitaalisia menetelmiä ja niiden yhdistelmiä 

 
Sisältö 

Opiskelija oppii henkilökohtaista valokuvallista työskentelyä ja ilmaisua

 
Toteutus ja työmuodot 

Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 84 h, itsenäinen työskentely 105 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Kohderyhmä 

Hyväksytty/hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Michael Jacobs ja Pirjo Puurunen

 
Pakollisuus 

Valinnainen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä