Opintojakso

Hae opetus/tentit
UYLE0345 Saamelainen taide, 4-8 op 
Koodi UYLE0345  Voimassaolo 01.01.1950 - 31.07.2020
Nimi Saamelainen taide  Lyhenne Saamelainen tai 
Laajuus4-8 op  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0030 Taidehistoria 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa saamelaisen taiteeseen liittyviä ominaispiirteitä ja ilmiöitä
- hahmottaa saamelaiseen taiteeseen vaikuttaneita tekijöitä

 
Sisältö 

Perustiedot saamelaisesta taiteesta

 
Toteutus ja työmuodot 

Tentit, esseet, luennot, luentosarjat, opintomatkat, seminaarit tai verkkokurssi

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Gullickosn, Charis & Lorentzen, Sandra, toim. (2014) Sami Stories. Art  and Identity of an arctic people (1 op)
Hartikainen, Arja, toim. (2006) Sami Duodji. Saamelaiskäsityö (1 op)
Hauan, Marut Anne, toim. (2014) Sami Stories. Art  and Identity of an arctic people (1 op)
Hautala-Hirvioja, Tuija (2014) Early Sámi  visual artists – Western fine art meets Sámi culture. Barents Studies  1 /2014, 11-40 (1 op)
Hautala-Hirvioja, Tuija (2013) Saamelainen kuvataide Suomessa – kolmen kuvataiteilijasukupolven kautta tarkasteltuna Tahiti 4/2013. (1 op)
Hautala-Hirvioja, Tuija, Kuusikko, Riitta &  Lundström, Jan-Erik, toim. (2014) Saamelaista nykytaidetta. (1 op)
Horsberg Hansen, Hanna & al. (2014) Beauty and Truth. Dialogues between Sami art and art historical research. (1 op)
Karvonen-Kannas, Kerttu & al. toim. (2003) Yhteinen maa pohjoisten kansojen nykytaide ja taidekäsityö.
Manker, Ernst (1971) Samefolkets konst
Rácz, István (1981) Sámi dáidda (1 op)

 
Arviointi 

5-1/uusittava

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot/Tuija Hautala-Hirvioja

 
Opetuskieli 

Suomi/Finnish

 
Pakollisuus 

Vaihtoehtoinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä