Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0233 Plastinen sommittelu, 7 op 
Koodi UKUV0233  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Plastinen sommittelu  Lyhenne Plastinen sommi 
Laajuus7 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0150 Kuvataide 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Tom Engblom 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-soveltaa materiaalin, muodon ja sisällön keskinäisiä suhteita kolmiulotteisessa ilmaisussa
-hyödyntää ja soveltaa kolmiulotteisen työskentelyn perustekniikoita ja ilmaisukeinoja

 
Sisältö 

Opiskelija tutustuu kuvanveiston materiaaleihin ja oppii havainnoimaan ja työstämään kolmiulotteista muotoa ja rakentamaan perusrakenteita. Savi, kipsi ja puu perusmateriaaleina. Veistosprojektin suunnittelu ja toteutus pienoismallien ja lasitekokeilujen kautta.

 
Toteutus ja työmuodot 

Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 60–84 h, itsenäinen työskentely 105–129 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen

 
Oheiskirjallisuus 

Maria Dolors Ros i Frigola, Osaavat kädet, keramiikka, 2008

 
Arviointi 

hyväksytty/hylätty

 
Kohderyhmä 

Kuvataidekasvatuksen 1. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Taide- ja kulttuuriopinnot, Tom Engblom

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Plastinen sommittelu/kuvataidekasvatus  Luentokurssi  Tom Engblom  01.09.20 -31.05.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä