Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0532 Kuvataideopetus I, 3 op 
Koodi UKUV0532  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kuvataideopetus I  Lyhenne Kuvataideopetus 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Elina Härkönen 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa lasten ja nuorten kuvallisen ilmaisun keskeiset kehityspiirteet
- kuvailla millaista on kuvataiteen opetus varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksen vuosiluokilla 0–6, taiteen perusopetuksessa ja vaihtoehtopedagogioissa

 
Sisältö 

Lasten ja nuorten kuvailmaisun kehitys, lasten taide kulttuurisessa kontekstissa. Perusopetuksen kuvataiteen opetussuunnitelma, taiteen perusopetus ja varhaiskasvatuksen taidekasvatustehtävät sekä vaihtoehtopedagoginen taidekasvatus Suomessa. Kuvataideopetuksen tilat ja työmuodot.

 
Toteutus ja työmuodot 

Luennot ja harjoitukset 30 h, itsenäinen työskentely 51 h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin. Suoritetut harjoitustyöt, kirjallisuusessee.
Lasten ja nuorten kuvalliseen ilmaisuun kuuluvan tutkimustehtävän suorittaminen, raportointi ja esittely.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
Salminen, Antero: Pääjalkainen, 2005
Hakkola, Kirsti & Laitinen, Sirkka & Ovaska-Airasmaa, Mirja: Lasten taidekasvatus, 1991
Rusanen, Sinikka & Kuusela, Mirva & Rintakorpi, Kati & Torkki, Kaisa: Musta tuntuu punaiselta. Kuvataiteellinen toiminta varhaisiässä, 2014
Rusanen, Sinikka & Kuusela, Mirja: Uusi kuvis. 2018
Vanhatapio, Tuula: Poikavoimaa. 2010
Granö, Päivi; Hiltunen, Mirja & Jokela, Timo: Suhteessa maailmaan. Ympäristöt oppimisen avaajina. 2018 (soveltuvin osin)
Jaettavat opetusmateriaalit ja artikkelit

 

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Ajankohta 

2.–3. periodi

 
Kohderyhmä 

1. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Elina Härkönen

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Kuvataideopetus I  Luentokurssi   
12.01.22ke 12.00-15.00
13.01.22to 12.00-15.00
14.01.22pe 12.00-15.00
20.01.22to 10.00-15.00
21.01.22pe 10.00-15.00
26.01.22ke 10.00-15.00
27.01.22to 10.00-15.00
28.01.22pe 09.00-15.00
03.02.22to 09.00-15.00
04.02.22pe 09.00-15.00
10.02.22to 09.00-15.00
11.02.22pe 09.00-15.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä