Study module

Show study events
UKUV0532 Subject Didactics I, 3 ECTS cr. 
Code UKUV0532  Validity 01.01.1950 -
Name Subject Didactics I  Abbreviation Subject Didacti 
Credits3 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0061 Art Education 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Teachers
Name
Elina Härkönen 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa lasten ja nuorten kuvallisen ilmaisun keskeiset kehityspiirteet
- kuvailla millaista on kuvataiteen opetus varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksen vuosiluokilla 0–6, taiteen perusopetuksessa ja vaihtoehtopedagogioissa

 
Contents 

Lasten ja nuorten kuvailmaisun kehitys, lasten taide kulttuurisessa kontekstissa. Perusopetuksen kuvataiteen opetussuunnitelma, taiteen perusopetus ja varhaiskasvatuksen taidekasvatustehtävät sekä vaihtoehtopedagoginen taidekasvatus Suomessa. Kuvataideopetuksen tilat ja työmuodot.

 
Methods 

Luennot ja harjoitukset 30 h, itsenäinen työskentely 51 h.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin. Suoritetut harjoitustyöt, kirjallisuusessee.
Lasten ja nuorten kuvalliseen ilmaisuun kuuluvan tutkimustehtävän suorittaminen, raportointi ja esittely.

 
More literature information and extra material 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
Salminen, Antero: Pääjalkainen, 2005
Hakkola, Kirsti & Laitinen, Sirkka & Ovaska-Airasmaa, Mirja: Lasten taidekasvatus, 1991
Rusanen, Sinikka & Kuusela, Mirva & Rintakorpi, Kati & Torkki, Kaisa: Musta tuntuu punaiselta. Kuvataiteellinen toiminta varhaisiässä, 2014
Rusanen, Sinikka & Kuusela, Mirja: Uusi kuvis. 2018
Vanhatapio, Tuula: Poikavoimaa. 2010
Granö, Päivi; Hiltunen, Mirja & Jokela, Timo: Suhteessa maailmaan. Ympäristöt oppimisen avaajina. 2018 (soveltuvin osin)
Jaettavat opetusmateriaalit ja artikkelit

 

 
Evaluation 

5-1/hylätty

 
Timing 

2.–3. periodi

 
Target Group 

1. opintovuosi

 
Tutor 

Elina Härkönen

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Registration not required. Subject Didactics I  Lecture course   
12.01.22wed 12.00-15.00
13.01.22thu 12.00-15.00
14.01.22fri 12.00-15.00
20.01.22thu 10.00-15.00
21.01.22fri 10.00-15.00
26.01.22wed 10.00-15.00
27.01.22thu 10.00-15.00
28.01.22fri 09.00-15.00
03.02.22thu 09.00-15.00
04.02.22fri 09.00-15.00
10.02.22thu 09.00-15.00
11.02.22fri 09.00-15.00

Upcoming exams
No exams.