Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0535 Opetusharjoittelu II, 3 op 
Koodi UKUV0535  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Opetusharjoittelu II  Lyhenne Opetusharjoitte 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- opettaa peruskoulun vuosiluokilla 7–9
- suunnitella kuvataiteen tunteja ja käyttää niillä erilaisia työmuotoja
- tunnistaa luokan vuorovaikutustilanteita ja analysoida omia vuorovaikutustaitojaan niiden osana
- reflektoida omia opetuskokemuksiaan
- antaa vertaispalautetta muille opetusharjoittelijoille
- jatkaa perusportfolion kokoamista ja kehittää opetusportfoliotyöskentelyään

 
Sisältö 

Opetusharjoittelu peruskoulun 7.–9.-luokilla. Harjoitteluun liittyvä portfoliotyöskentely

 
Edeltävät opinnot 

Perusopiskelijoilla opetusharjoittelu I- ja kuvataideopetus I-kurssien hyväksytty suorittaminen.

 
Toteutus ja työmuodot 

Johdantoluento (harjoitteluinfo) 2 h
Opetusharjoittelu suoritetaan Rovaniemen peruskoulun vuosiluokilla 7–9:
-           Rehtorin luento 1 h
-           Ohjaavan opettajan ohjaus (yksilöohjaus 4 h, ryhmäohjaus ja palautekeskustelut 4 h)
-           Harjoitustunnit 8 h
-           Opetuksen seuraaminen (kuvataide 8 h, muut aineet 3 h)
Itsenäinen työskentely 49 h
Palauteseminaari 3h.

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun, palautekeskustelut, opetusportfoliotehtävät. Osallistuminen palauteseminaariin.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

3. periodi

 
Kohderyhmä 

2. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Anniina Koivurova

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ei ilmoittautumista Opetusharjoittelu II  Harjoittelu   
19.01.22ke 16.00-18.00
07.02.22ma 08.00-16.00
08.02.22ti 08.00-16.00
09.02.22ke 08.00-16.00
10.02.22to 08.00-16.00
11.02.22pe 08.00-16.00
14.02.22ma 08.00-16.00
15.02.22ti 08.00-16.00
16.02.22ke 08.00-16.00
17.02.22to 08.00-16.00
18.02.22pe 08.00-16.00
21.02.22ma 08.00-16.00
22.02.22ti 08.00-16.00
23.02.22ke 08.00-16.00
24.02.22to 08.00-16.00
25.02.22pe 08.00-16.00
28.02.22ma 08.00-16.00
01.03.22ti 08.00-16.00
02.03.22ke 08.00-16.00
03.03.22to 08.00-16.00
04.03.22pe 08.00-16.00
17.03.22to 13.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä