Study module

Show study events
UKUV0535 Teaching Practice II, 3 ECTS cr. 
Code UKUV0535  Validity 01.01.1950 -
Name Teaching Practice II  Abbreviation Teaching Practi 
Credits3 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0061 Art Education 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- opettaa peruskoulun vuosiluokilla 7–9
- suunnitella kuvataiteen tunteja ja käyttää niillä erilaisia työmuotoja
- tunnistaa luokan vuorovaikutustilanteita ja analysoida omia vuorovaikutustaitojaan niiden osana
- reflektoida omia opetuskokemuksiaan
- antaa vertaispalautetta muille opetusharjoittelijoille
- jatkaa perusportfolion kokoamista ja kehittää opetusportfoliotyöskentelyään

 
Contents 

Opetusharjoittelu peruskoulun 7.–9.-luokilla. Harjoitteluun liittyvä portfoliotyöskentely

 
Previous studies 

Perusopiskelijoilla opetusharjoittelu I- ja kuvataideopetus I-kurssien hyväksytty suorittaminen.

 
Methods 

Johdantoluento (harjoitteluinfo) 2 h
Opetusharjoittelu suoritetaan Rovaniemen peruskoulun vuosiluokilla 7–9:
-           Rehtorin luento 1 h
-           Ohjaavan opettajan ohjaus (yksilöohjaus 4 h, ryhmäohjaus ja palautekeskustelut 4 h)
-           Harjoitustunnit 8 h
-           Opetuksen seuraaminen (kuvataide 8 h, muut aineet 3 h)
Itsenäinen työskentely 49 h
Palauteseminaari 3h.

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun, palautekeskustelut, opetusportfoliotehtävät. Osallistuminen palauteseminaariin.

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Timing 

3. periodi

 
Target Group 

2. opintovuosi

 
Tutor 

Anniina Koivurova

 
Language of instruction 

Suomi

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Registration not required. Teaching Practice II  Practical Training   
19.01.22wed 16.00-18.00
07.02.22mon 08.00-16.00
08.02.22tue 08.00-16.00
09.02.22wed 08.00-16.00
10.02.22thu 08.00-16.00
11.02.22fri 08.00-16.00
14.02.22mon 08.00-16.00
15.02.22tue 08.00-16.00
16.02.22wed 08.00-16.00
17.02.22thu 08.00-16.00
18.02.22fri 08.00-16.00
21.02.22mon 08.00-16.00
22.02.22tue 08.00-16.00
23.02.22wed 08.00-16.00
24.02.22thu 08.00-16.00
25.02.22fri 08.00-16.00
28.02.22mon 08.00-16.00
01.03.22tue 08.00-16.00
02.03.22wed 08.00-16.00
03.03.22thu 08.00-16.00
04.03.22fri 08.00-16.00
17.03.22thu 13.00-16.00

Upcoming exams
No exams.