Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0538 Kenttäharjoittelu, 5 op 
Koodi UKUV0538  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kenttäharjoittelu  Lyhenne Kenttäharjoitte 
Laajuus5 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Elina Härkönen 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa taideaineiden opetuksen lähtökohdat sekä toimia kuvataideopettajana taiteen perusopetuksessa, keski- tai korkea-asteella sekä vapaan sivistystoiminnan parissa
- orientoituu työelämälähtöiseen taidepedagogiikkaan
- reflektoida omia opetuskokemuksiaan
- käsitellä kuvataidekasvatuksen laajentunutta kenttää portfoliotyöskentelyssään

 

 
Sisältö 

Kenttäharjoittelun suorittaminen taiteen perusopetuksessa, keski- tai korkea-asteella, vapaan sivistystoiminnan tai sosiaali- ja terveysalan kentällä sekä muissa soveltuvissa organisaatioissa. Opetusportfoliotyöskentelyn jatkaminen.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kenttäharjoittelun suunnitteluseminaari (harjoitteluinfo) 3 h
Opiskelija hankkii itselleen harjoittelupaikan, jonka taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma hyväksyy.
Harjoittelussa:
- Oppilaitoksen rehtorin/johtajan luento 1 h
- Harjoittelunohjaus 5 h
- Harjoitustunnit ja työskentelyn seuraaminen 30 h, josta soveltuvassa suhteessa omaa opetusta 10–20 h
Itsenäinen työskentely 91 h
Palauteseminaari 4 h

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun sekä suunnittelu- ja palauteseminaareihin, opetusportfoliotehtävät.

 
Arviointi 

Hyväksytty/hylätty

 
Ajankohta 

Harjoittelujakso kesä tai muu ajankohta, infon ja arviointiseminaarin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 
Kohderyhmä 

Maisteriopinnot, 1. tai 2. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatus, Elina Härkönen

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
pidetty Kenttäharjoittelu  Harjoittelu  Elina Härkönen 
24.09.20to 13.00-17.00
14.05.21pe 13.00-16.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä