Study module

Show study events
UKUV0538 Field Practice, 5 ECTS cr. 
Code UKUV0538  Validity 01.01.1950 -
Name Field Practice  Abbreviation Field Practice 
Credits5 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeSubject studies Subject0061 Art Education 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Teachers
Name
Elina Härkönen 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa taideaineiden opetuksen lähtökohdat sekä toimia kuvataideopettajana taiteen perusopetuksessa, keski- tai korkea-asteella sekä vapaan sivistystoiminnan parissa
- orientoituu työelämälähtöiseen taidepedagogiikkaan
- reflektoida omia opetuskokemuksiaan
- käsitellä kuvataidekasvatuksen laajentunutta kenttää portfoliotyöskentelyssään

 

 
Contents 

Kenttäharjoittelun suorittaminen taiteen perusopetuksessa, keski- tai korkea-asteella, vapaan sivistystoiminnan tai sosiaali- ja terveysalan kentällä sekä muissa soveltuvissa organisaatioissa. Opetusportfoliotyöskentelyn jatkaminen.

 
Methods 

Kenttäharjoittelun suunnitteluseminaari (harjoitteluinfo) 3 h
Opiskelija hankkii itselleen harjoittelupaikan, jonka taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma hyväksyy.
Harjoittelussa:
- Oppilaitoksen rehtorin/johtajan luento 1 h
- Harjoittelunohjaus 5 h
- Harjoitustunnit ja työskentelyn seuraaminen 30 h, josta soveltuvassa suhteessa omaa opetusta 10–20 h
Itsenäinen työskentely 91 h
Palauteseminaari 4 h

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun sekä suunnittelu- ja palauteseminaareihin, opetusportfoliotehtävät.

 
Evaluation 

Hyväksytty/hylätty

 
Timing 

Harjoittelujakso kesä tai muu ajankohta, infon ja arviointiseminaarin ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 
Target Group 

Maisteriopinnot, 1. tai 2. opintovuosi

 
Tutor 

Kuvataidekasvatus, Elina Härkönen

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Finished Field Practice  Practical Training  Elina Härkönen 
24.09.20thu 13.00-17.00
14.05.21fri 13.00-16.00

Upcoming exams
No exams.