Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0122 Projektin organisointi ja hallinta, 2 op 
Koodi UKUV0122  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Projektin organisointi ja hallinta  Lyhenne Projektin organ 
Laajuus2 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Antti Stöckell 

Kuvaus:
Tavoite 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata toiminta-aloja ylittäviä yhteistyömuotoja taiteen ja kuvataidekasvatuksen alalla
- suunnitella ja organisoida kehittämisprojektin kuvataidekasvatuksen alalle sekä hakea rahoitusta
- dokumentoida, arvioida ja raportoida toimintaa

 
Sisältö 

Tutustuminen projektityön yleisimpiin toimintatapoihin ja yhteistyötahoihin taiteen ja kuvataidekasvatuksen alalla. Katsaus projektityöskentelyn vaiheisiin projektin valmistelusta sen päättämiseen. Tutustuminen projektisuunnitelman, rahoitussuunnitelman ja projektiraportin sisältöihin ja laatimiseen. Eri rahoitusmuotoihin tutustuminen. Yhteisöllisen taidekasvatuksen erilaiset työskentelymuodot, kohteet ja sovellutukset erilaisissa koulutusjärjestelmissä ja yhteiskunnan muilla sektoreilla.

 
Edeltävät opinnot 

Luennot ja harjoitukset 24 h, itsenäinen työskentely 30 h

 
Vaadittavat suoritukset 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Bardy, M. & Haapalainen, R. & Isotalo, M. & Korhonen, P. (toim.): Taide keskellä elämää, 2007
Kantonen, Lea (toim.): Ankaraa ja myötätuntoista kuuntelua, 2010
Kurki, L.: Sosiokulttuurinen innostaminen, 2000
Rantala, P. & Jansson, S.-M. (toim.): Taiteesta toiseen, 2013
Hyry-Beihammer, E; Hiltunen, M. & Estola, E.: Paikka ja kasvatus, 2014
Jokela, T; Coutts, G. & Härkönen, E.: Cool. Applied visual art in the North, 2013
Lacy, Suzanne (Ed.): Mapping the Terrain, 1995
Grahn, Maarit & Häyrynen, Maunu (toim): 2009: Kulttuurituotanto. Kehykset, käytäntö ja prosessit, 2009
Innostuskirja. Nyt, 2003
Leonie Hohenthal-Antin: Muistot näkyviksi, 2009
Leonie Hohenthal-Antin: Kutkuttavaa taidetta: taidetoiminta seniori- ja vanhustyössä, 2006
Kirjallisuus, jossa kuvataan toteutuneita projekteja
Huhmarniemi, Maria & Jokela, Timo & Vuorjoki, Susanna (toim.): Talven toimintaa (cd-rom), 2004
Hyviä vuosia Lapissa, 2013
Nieminen, Kirsti & Sainio, Eila (toim.): "Ei tarvittukaan parasetamolia" kuvauksia mentoroinnista ja taidetoiminnasta hoivassa, 2013
Hiltunen, Mirja & Huhmarniemi, Maria (toim.): Rälläkkä ja sivellin.  taidetoimintaa nuorten hyvinvoinnin tueksi, 2010
Ahonen, A (et. all): Psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen opetustyössä. 2008
Seppälä, Tiina (toim.): Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja, 2012
Jaettavat artikkelit
Verkko- oppimateriaali: target=_blank>http://ace.ulapland.fi/yty

 
Arviointi 

5–1/uusittava

 
Ajankohta 

1. periodi

 
Kohderyhmä 

Maisteriopinnot, 1. opintovuosi

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatus, Antti Stöckell

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Projektin organisointi ja hallinta  Luentokurssi  Mirja Hiltunen,
Elina Luiro 
23.09.21to 09.00-13.00
24.09.21pe 10.00-14.00
29.09.21ke 13.00-17.00
08.10.21pe 09.00-13.00
13.10.21ke 13.00-17.00
21.10.21to 13.00-17.00

Tulevat tentit
Ei tenttejä