Study module

Show study events
UKUV0122 Project organization and management, 2 ECTS cr. 
Code UKUV0122  Validity 01.01.1950 -
Name Project organization and management  Abbreviation Project organiz 
Credits2 ECTS cr.  Date of expiry  
TypeAdvanced studies Subject0061 Art Education 
ClassCourse  Hours  
Study right   GradingPass, Fail, Grades 1-5 
Recommended timing 
   
Organisation Faculty of Art and Design 

Teachers
Name
Antti Stöckell 

Description
Aim 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata toiminta-aloja ylittäviä yhteistyömuotoja taiteen ja kuvataidekasvatuksen alalla
- suunnitella ja organisoida kehittämisprojektin kuvataidekasvatuksen alalle sekä hakea rahoitusta
- dokumentoida, arvioida ja raportoida toimintaa

 
Contents 

Tutustuminen projektityön yleisimpiin toimintatapoihin ja yhteistyötahoihin taiteen ja kuvataidekasvatuksen alalla. Katsaus projektityöskentelyn vaiheisiin projektin valmistelusta sen päättämiseen. Tutustuminen projektisuunnitelman, rahoitussuunnitelman ja projektiraportin sisältöihin ja laatimiseen. Eri rahoitusmuotoihin tutustuminen. Yhteisöllisen taidekasvatuksen erilaiset työskentelymuodot, kohteet ja sovellutukset erilaisissa koulutusjärjestelmissä ja yhteiskunnan muilla sektoreilla.

 
Previous studies 

Luennot ja harjoitukset 24 h, itsenäinen työskentely 30 h

 
Requirements 

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen.

 
More literature information and extra material 

Bardy, M. & Haapalainen, R. & Isotalo, M. & Korhonen, P. (toim.): Taide keskellä elämää, 2007
Kantonen, Lea (toim.): Ankaraa ja myötätuntoista kuuntelua, 2010
Kurki, L.: Sosiokulttuurinen innostaminen, 2000
Rantala, P. & Jansson, S.-M. (toim.): Taiteesta toiseen, 2013
Hyry-Beihammer, E; Hiltunen, M. & Estola, E.: Paikka ja kasvatus, 2014
Jokela, T; Coutts, G. & Härkönen, E.: Cool. Applied visual art in the North, 2013
Lacy, Suzanne (Ed.): Mapping the Terrain, 1995
Grahn, Maarit & Häyrynen, Maunu (toim): 2009: Kulttuurituotanto. Kehykset, käytäntö ja prosessit, 2009
Innostuskirja. Nyt, 2003
Leonie Hohenthal-Antin: Muistot näkyviksi, 2009
Leonie Hohenthal-Antin: Kutkuttavaa taidetta: taidetoiminta seniori- ja vanhustyössä, 2006
Kirjallisuus, jossa kuvataan toteutuneita projekteja
Huhmarniemi, Maria & Jokela, Timo & Vuorjoki, Susanna (toim.): Talven toimintaa (cd-rom), 2004
Hyviä vuosia Lapissa, 2013
Nieminen, Kirsti & Sainio, Eila (toim.): "Ei tarvittukaan parasetamolia" kuvauksia mentoroinnista ja taidetoiminnasta hoivassa, 2013
Hiltunen, Mirja & Huhmarniemi, Maria (toim.): Rälläkkä ja sivellin.  taidetoimintaa nuorten hyvinvoinnin tueksi, 2010
Ahonen, A (et. all): Psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen opetustyössä. 2008
Seppälä, Tiina (toim.): Taidetta, kulttuurien yhteistyötä ja uusia verkostoja, 2012
Jaettavat artikkelit
Verkko- oppimateriaali: target=_blank>http://ace.ulapland.fi/yty

 
Evaluation 

5–1/uusittava

 
Timing 

1. periodi

 
Target Group 

Maisteriopinnot, 1. opintovuosi

 
Tutor 

Kuvataidekasvatus, Antti Stöckell

 
Compulsory 

Pakollinen

 


Current and upcoming courses
Functions Name Type ECTS cr. Teacher Schedule
Reg. time is off. Project organization and management  Lecture course  Mirja Hiltunen,
Elina Luiro 
23.09.21thu 09.00-13.00
24.09.21fri 10.00-14.00
29.09.21wed 13.00-17.00
08.10.21fri 09.00-13.00
13.10.21wed 13.00-17.00
21.10.21thu 13.00-17.00

Upcoming exams
No exams.