Opintojakso

Hae opetus/tentit
ONPOOL11B Henkilö- ja yritysverotus, arvonlisäverotus sekä verotusmenettely ja muutoksenhaku, kirjallisuustentti, 6 op 
Koodi ONPOOL11B  Voimassaolo 01.01.1950 - 02.11.2112
Nimi Henkilö- ja yritysverotus, arvonlisäverotus sekä verotusmenettely ja muutoksenhaku, kirjallisuustentti  Lyhenne Henkilö- ja yri 
Laajuus6 op  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0300 Oikeustiede 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Oikeustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Leila Juanto 

Opintokohteen yleinen oppimateriaali:
Tekijä Nimike Vuosi Pakollinen Saatavuus
     Räbinä, T. – Myllymäki. J. – Myrsky, M.  Henkilökohtaisen tulon verotus  2019  - Saatavuus
     Lisätiedot s. 43-63, 79-107, 118-163, 227-382, 383-393 ja 457-527 (luvut II-6, II-8, III-3, III-4, III-11, III-12. III-13, III-14, IV-1, IV-2 ja IV-4)
     Myrsky, Matti, Marianne Malmgrén.  Elinkeinotulon verotus  2014  - Saatavuus
     Lisätiedot s. 41-302, 314-346 ja 519-531
     Penttilä S.  Uudistettu yhteisöjen tulolähdejaottelu, Verotus-lehti 2/2019    - Saatavuus
     Lisätiedot s. 132-145
     Juanto, Leila - Punavaara, Anu - Saukko, Petri  Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus  2018  - Saatavuus
     Lisätiedot s. 11-318 (luku II Arvonlisävero) ilman petiittikappaleita, oikeustapauksia ja alaviitteitä
     Räbinä, Timo & Myrsky, Matti & Myllymäki, Janne  Verotusmenettelyn perusteet  2017  - Saatavuus
     Lisätiedot s.53-113, 199-241 ja 384-394 (luvut 3.3-3.9, 4, 7, 8.1, 8.2 ja 10.3.Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä