Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV1200 Kuvataidekasvatuksen aineopinnot, 55 op / 34 ov 
Koodi UKUV1200  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kuvataidekasvatuksen aineopinnot  Lyhenne Kuvataidekasvat 
Laajuus55 op / 34 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiAineopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Sisältö 

Kuvataidekasvatuksen aineopinnot 55 op 
Pakolliset aineopinnot 38 op
UKUV0108 Kuvamatka 3 op 
UYLE0302 Ekskursio Suomen taiteeseen 2 op 
UKUV0233 Plastinen sommittelu 7 op
UKUV0119 Tila-aika -taide 3 op
UKUV0116 Mediakasvatuksen perusteet 3 op
UMUO1212 Tutkimus taidealoilla 3 op
UMUO1213 Metodipaja 3 op
UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op
UKUV0506 Seminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op 
Valinnaiset aineopinnot 17 op
UMUO0223 Arktinen taide ja muotoilu 3 op
UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen 3 op
UKUV0626 Kokeellinen grafiikka 4 op
UKUV0229 Kuvankäsittely ja animaatio 4 op
UKUV0427 Sarjakuva ja graafinen suunnittelu 4 op
UKUV0205 Valokuvauksen työpaja 5 op
UKUV0206 Elokuvakasvatus 5 op 
UYLE0343 Esihistorian, antiikin ja keskiajan taide 4 op
UYLE0305 Moderni ja nykytaide 5 op

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä