Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV1100 Kuvataidekasvatuksen perusopinnot, 25 op / 15 ov 
Koodi UKUV1100  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kuvataidekasvatuksen perusopinnot  Lyhenne Kuvataidekasvat 
Laajuus25 op / 15 ov  Vanhenemisaika  
TyyppiPerusopinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Sisältö 

Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op
UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajoihin 4 op
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op
UKUV0210 Värioppi 3 op
UTAK0117 Maalaus 4 op
UKUV0123 Taide- ja ympäristöpedagogiikka 4 op
UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op
UKUV0124 Kuvataidekasvatus nyt! 3 op
 

 
Kohderyhmä 

Kuvataidekasvatuksen pääaineopiskelijat

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä