Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV1600 Kuvataidekasvatuksen syventävät opinnot, 85 op 
Koodi UKUV1600  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Kuvataidekasvatuksen syventävät opinnot  Lyhenne Kuvataidekasvat 
Laajuus85 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiKokonaisuus  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Kuvaus:
Sisältö 

UKUV1600 Kuvataidekasvatuksen syventävät opinnot 85 op

Pakolliset syventävät opinnot 78 op
UKUV0121 Kuvataidekasvatuksen taideproduktio 6 op
UKUV0120 Taidemuseo- ja näyttelypedagogiikka 5 op
UKUV0127 Arkkitehtuuri- ja muotoilupedagogiikka 4 op
UKUV0155 Taidekasvatuksen traditio ja paradigmat 3 op 
UKUV0118 Mediataide, pelillisyys ja ohjelmointi  3 op 
UKUV0122 Projektin organisointi ja hallinta 2 op
UKUV0635 Kuvataidekasvatuksen yhteisöprojekti 6 op
UKUV0629 Kuvataidekasvatuksen metodikurssi 3 op                      
UKUV0614 Valinnainen tutkimuskurssi (menetelmä) 3 op
UKUV0604 Taidekasvatuksen syventävä kirjallisuus 3 op
UKUV0611 Pro gradu -seminaari ja tutkielma 40 op
Valinnaiset syventävät opinnot 7 op

LKAS3113 Lapsen oikeudet ja asema moniammatillisissa verkostoissa 5 op
UVER0111 Esinekulttuuri Suomessa - esineitä ajassa ja arjessa 3 op
UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen 3 op
UKUV0615 Valinnainen tutkimuskurssi (analyysi/tulkinta) 3 op

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä