Opintojakso

Hae opetus/tentit
UKUV0604 Taidekasvatuksen syventävä kirjallisuus, 3 op 
Koodi UKUV0604  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Taidekasvatuksen syventävä kirjallisuus  Lyhenne Taidekasvatukse 
Laajuus3 op  Vanhenemisaika  
TyyppiSyventävät opinnot Oppiaine0061 Kuvataidekasvatus 
LajiOpintojakso  Tuntimäärä  
Opinto-oikeus   ArvosteluHyväksytty, hylätty, arvosanat 1-5 
Suositeltu suoritusaika 
   
Vastuuyksikkö Taiteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Elina Härkönen 

Kuvaus:
Sisältö 

Perehtyminen taidekasvatuksen alan keskeiseen kirjallisuuteen. Erilaiset näkemykset taidekasvatuksessa ja sen tutkimuksessa. Alan kirjallisuuden käyttäminen kriittisesti omassa tutkimustyössään.

 
Toteutus ja työmuodot 

Kirjallisuustentti tai professorin kanssa sovittava tieteellinen pro graduun liittyvä artikkeli tai muu julkaisu.

 
Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista 

Tentittävä kirjallisuus:
a ) Kaksi seuraavista:

Anttila, Eeva (toim.), 2011. Taiteen jälki. Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä
Granö, Päivi; Hiltunen, Mirja & Jokela, Timo, 2018. Suhteessa maailmaan. Ympäristöt oppimisen avaajina

Kallio-Tavin, Mira & Pullinen, Jouko, 2015. Conversations on Finnish Art Education
Naughton, Christopher; Biesta, Gerd; Cole, David R. (Eds.), 2018. Art, Artists and Pedagogy. Philosophy and the Arts in Education


b) Lisäksi yksi seuraavista väitöstutkimuksista:

Erkkilä, Jaana, 2012. Tekijä on toinen - Kuinka kuvallinen dialogi syntyy

Hiltunen, Mirja, 2009. Yhteisöllinen taidekasvatus. Performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuurisissa ympäristöissä

Kallio-Tavin, Mira, 2013. Encountering the Self, Other and Third: Re- searching the Crossroads of Art Pedagogy, Levinasian Ethics and Disability Studies

Koivurova, Anniina, 2010. Kuvien rajat. Oppilaiden käsityksiä kuvataideopetuksessa halutuista, hyväksytyistä ja torjutuista kuvista

Laitinen, Sirkka, 2003. Hyvää ja kaunista. Kuvataideopetuksen mahdollisuuksista nuorten esteettisen ja eettisen pohdinnan tukena

Jónsdóttir, Ásthildur B., 2017. Artistic actions for sustainability: potential of art in education for sustainability

Malinen, Piritta, 2011. Kannu vie – kohti taidetta? Graffitikokemus sekä graffitin ja kuvataideopetuksen vuorovaikutus.

Pusa, Tiina, 2012. Harmaa taide. Taiteen ja vanhuuden merkityssuhteita

Tuovinen, Taneli, 2016. Taiteellinen työ ja visuaalinen ajattelu - eräs havainnon tutkimushistoria

 
Arviointi 

5-1/hylätty

 
Kohderyhmä 

Maisteriopinnot, 1. opintovuosi.

 
Vastuuhenkilö 

Kuvataidekasvatus, Elina Härkönen

 
Pakollisuus 

Pakollinen

 
Lisätiedot 

Kirjallisuus tentitään yhtenä kirjapakettina tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai ryhmätenttinä erikseen sovittuna aikana.

 


Meneillä oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta

Tulevat tentit
Ei tenttejä